Izjava dekana Učiteljskog fakulteta u vezi s medijskim napisima

Izjava dekana Učiteljskog fakulteta u vezi s medijskim napisima

Poštovani,

 

s obzirom na objave u medijima vezane uz postupak izbora dekana Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskoga fakulteta za mandatno razdoblje za ak. god. 2024./2025., 2025./2026., 2026./2027., dužan sam vas obavijestiti da se postupak za izbor dekana provodi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statutom Sveučilišta u Zagrebu i Statutom Sveučilišta u Zagrebu Učiteljskoga fakulteta te je do sada sve učinjeno u skladu s procedurom.

Fakultetsko vijeće Učiteljskoga fakulteta na 4. redovitoj sjednici od 30. siječnja 2024. jednoglasno je donijelo Poziv za podnošenje prijedloga za izbor dekana Učiteljskoga fakulteta s Uputama za provedbu postupka izbora dekana Učiteljskoga fakulteta za ak. god. 2024./2025., 2025./2026., 2026./2027., koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta. Na istoj sjednici Fakultetsko vijeće jednoglasno je potvrdilo imenovanje Izbornog povjerenstva za postupak izbora dekana. Riječ je o tri člana Fakultetskog vijeća, troje uglednih profesora ovoga Fakulteta u najvišim zvanjima: prof. dr. sc. Andrea Feldman, predsjednica Izbornog povjerenstva te prof. dr. sc. Ivan Prskalo i prof. dr. sc. Đuro Blažeka kao članovi Izbornog povjerenstva.

Izborno povjerenstvo je utvrdilo da od ukupno pet prijavljenih kandidata za dekana, troje kandidata ispunjava formalno-pravne uvjete natječaja, i to su prof. dr. sc. Mario Dumančić, prof. dr. sc. Blaženka Filipan-Žignić i prof. dr. sc. Vatroslav Zovko. Prof. dr. sc. Tomislav Krznar nije dostavio prijedlog (izjavu) na Poziv ni u tiskanom ni u digitalnom obliku, dakle jedan dokument u dostavljenoj dokumentaciji nedostaje. Izv. prof. dr. sc. Tin Perkov jedini je od svih kandidata koji dokumentaciju u digitalnom obliku nije dostavio na CD-u kako je bilo navedeno u Pozivu Fakultetskog vijeća od 30. siječnja 2024. s Uputama, koje je Fakultetsko vijeće jednoglasno usvojilo.

Isti dan čim sam zaprimio Zapisnik Izbornog povjerenstva, 19. veljače 2024., kontaktirao sam Sveučilište u Zagrebu kao višu instancu i zatražio mišljenje Glavne tajnice Sveučilišta u Zagrebu o pravovaljanosti zapisnika Izbornog povjerenstva. Taj isti dan sam dobio odgovor sa Sveučilišta da troje kandidata za dekana ima potpunu i urednu dokumentaciju. S obzirom da su tri kandidata za dekana dostavila potpunu i urednu dokumentaciju, 19. veljače 2024. njihovi programi rada objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta, u skladu sa svim važećim aktima. Nakon što su objavljeni programi rada troje kandidata na mrežnoj stranici Fakulteta, izv. prof. dr. sc. Tin Perkov zatražio je da se na sjednici Fakultetskog vijeća 27. veljače 2024. kao točka Dnevnog reda uvrsti poništenje postupka izbora dekana. S obzirom da kao čelnik ustanove odgovaram za zakonitost rada Fakulteta, nisam uvrstio tu točku Dnevnog reda jer bih u tom slučaju pogodovao kandidatima koji nisu dostavili potpunu i urednu dokumentaciju. Fakultetsko vijeće 27. veljače 2024. nije prihvatilo prijedlog Dnevnog reda koji sam kao dekan ponudio. Sazvao sam sjednicu Fakultetskog vijeća 29. veljače 2024., dva dana poslije, kako ne bih ugrožavao rad Fakulteta po svim drugim pitanjima. Na sjednici Fakultetskog vijeća 29. veljače 2024. uvrstio sam prijedlog točke Dnevnog reda izv. prof. dr. sc. Tina Perkova kojom je on predložio poništenje postupka izbora dekana. Fakultetsko vijeće, koje ima ukupno 116 članova, nakon rasprave nije prihvatilo prijedlog izv. prof. dr.sc. Tina Perkova o poništenju natječaja za izbor dekana. Dana 5. ožujka 2024. na 1. izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća predstavljeni su programi rada za dekana troje kandidata i sva tri programa rada su jednoglasno prihvaćena od strane Fakultetskog vijeća. Izv. prof. dr. sc. Tin Perkov nije nazočio sjednici Fakultetskog vijeća 5. ožujka 2024. niti se ispričao za svoj nedolazak.

Izražavam žaljenje što su na ovaj način medijski napisi nanijeli štetu Učiteljskome fakultetu, za što nema nikakve osnove. Dodatno, jučer, 12. ožujka 2024., na sjednici Senata Sveučilišta u Zagrebu potvrđeni su programi triju kandidata te je na taj način i na Senatu potvrđena ispravnost cjelokupnog postupka.

 

S poštovanjem,

 

Dekan,

Prof. dr. sc. Siniša Opić

 

Izjava dekana_medijski napisi – PDF