ODLUKA o raspisu Natječaja za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada

ODLUKA o raspisu Natječaja za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada

Na temelju članka 20. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/2022) čl. 52. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i čl. 25. Statuta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i čl.2. st.1. Pravilnika o poticanju znanstvenog i umjetničkog rada, dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi

 

 

ODLUKU

o raspisu Natječaja za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada

 

 

I.

Odlučeno je da se raspisuje Natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu za 2024. godinu (u daljem tekstu Natječaj), sukladno odredbama Pravilnika o poticanju znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Propozicije Natječaja su kako slijedi:

 

1. Na natječaj se može javiti svaki zaposlenik ili zaposlenica Fakulteta u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, suradničkom ili nastavnom zvanju i radnom mjestu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena.

2. Za prijavu je potrebno popuniti Obrazac 1. prijava na natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada koji je u prilogu i sastavni je dio ovog natječaja. Popunjeni obrazac treba uputiti e-mailom  na: najkasnije do 27. ožujka 2024. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta na dan stupanja na snagu ove Odluke.

3. Ako se u obrascu navodi prijava znanstveno-istraživačkog projekta, zahtjevu je potrebno priložiti dokaz pozitivne ocjene barem u prvom krugu vrednovanja projekta (npr. ispis iz sustava Hrvatske zaklade za znanost iz kojeg je vidljivo da je projekt prošao prvi krug vrednovanja).

4. Prethodno je Odlukom KLASA: 602-04/24-07/02; URBROJ: 251-378-18-24-2 imenovano Natječajno povjerenstvo u sastavu:

 

doc. dr. sc. Jelena Parizoska, predsjednica

doc. dr. sc. Srna Jenko Miholić, članica

izv. prof. dr. sc. Daria Rovan, članica

prof. dr. sc. Zdenko Braičić, član

doc. dr. sc. Tomislava Vidić, članica

izv. prof. dr. sc. Marina Gabelica, članica

doc. dr. sc. Tamara Jurkić Sviben, članica

 

Povjerenstvo će objaviti rezultate natječaja najkasnije 15 (petnaest) dana od isteka roka prijave.

5. Članica ili član Povjerenstva može se prijaviti na natječaj, pri čemu se izuzima od odlučivanja o bodovanju svoje prijave. Povjerenstvo može prilikom vrednovanja radova po potrebi konzultirati stručnjake izvan Povjerenstva.

6. Povjerenstvo neće razmatrati radove koji nisu navedeni u prijavnom obrascu, niti će dodijeliti sredstva zaposlenicima Fakulteta koji se ne prijave na natječaj. Zajednički rad može prijaviti svaki koautor.

7. Ukupan iznos sredstava predviđenih za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada u 2024. godini je 20.000,00 eura.

 

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U prilogu ove odluke je Obrazac 1. prijava na natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2024. koji čini njen sastavni dio.

Prilog: Obrazac-1.-prijava-na-natjecaj-za-poticanje-znanstvenog-i-umjetnickog-rada-2024

Odluka o raspisu Natječaja za poticanje znan. i umj. rada