CEEPUS mobilnost

CEEPUS mobilnost

Doc. dr. sc Adrijana Višnjić-Jevtić boravila je od 3. do 21. 3. 2024. na CEEPUS mobilnosti u sklopu mreže M-PL-1809-01-2324-M-176134 – CARP (Croatia, Albania, Romania, Poland) Coalition for Accessible Research Policy u Varšavi (Poljska) na Maria Grzegorzewska University u sklopu UNESCO-ve katedre Janusza Korczaka na Institutu za obrazovanje.
Tijekom boravka na Sveučilištu  doc. dr. sc. Višnjić Jevtić držala je nastavu iz  rane i predškolske pedagogije studentima  predškolskog i primarnog obrazovanja.
Kontakt sa studentima i razumijevanje njihovih perspektiva odgojno-obrazovne problematike  pridonio je sukonstrukciji znanja. S obzirom da je riječ o različitom pristupu obrazovanja stručnjaka je bilo uočiti različite razine povezanosti teorije i prakse s obzirom na predznanje studenata, te interes za pojedine teme s obzirom na globalizaciju obrazovanja.
U suradnji s kolegama stvorene su prilike za razmjenu iskustava u pristupima nastavi, metodama i aktivnostima koje mogu biti zanimljive studentima.