Natječaj za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe ključne aktivnosti 1 (KA131)

Natječaj za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe ključne aktivnosti 1 (KA131)

Sveučilište u Zagrebu objavilo je Natječaj za Erasmus+ kombinirane intenzivne programe ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) za razdoblje od 1. 5. 2024. do 30. 6. 2025.

 

Više informacija dostupno je na: https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-kombinirane-intenzivne-programe-kljucne-aktivnosti-1-unutar-programskih-zema/. Za sva pitanja molimo da se obratite Uredu za znanost i međunarodnu suradnju na e-mail adresu