Upisi 2024 (brucoši) – informacije

Upisi 2024 (brucoši) – informacije

Kandidati koji se prijavljuju  na prijediplomski sveučilišni studij i integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljskog fakulteta za  upis 1. godine studija u akademskoj godini 2024./2025. nemaju više provjeru predispozicija (prijemni) niti su dužni uplaćivati troškove za istu.

 

Upisi na Učiteljskom fakultetu održat će se 18. i 19. 7. 2024. prema točno utvrđenom rasporedu (svjedodžba o položenoj državnoj maturi nije potrebna za upis). Obavijesti o upisu s točnim rasporedom i ostalim informacijama bit će objavljene na mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta.