Aladrović Slovaček, Katarina

Osnovnu školu završila je u Pleternici, a glazbenu školu i Gimnaziju u Požegi. Diplomirala je 2004. godine kroatistiku i sociologiju na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2008. na Učiteljskome fakultetu, dok je doktorsku disertaciju Razvojna obilježja dječjega jezika u ovladavanju hrvatskim standardnim jezikom do završetka jezične automatizacije obranila 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. do 2007. godine radila je kao profesorica Hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi Bukovac u Zagrebu, a u Privatnoj jezično-informatičkoj gimnaziji Svijet kao profesorica Hrvatskoga jezika i Sociologije. Od 2007. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Razvoj komunikacijske kompetencije u ranome diskursu hrvatskoga jezika (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić) na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2013. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice, dok je 2016. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Na fakultetu sudjeluje u izvođenju kolegija: Hrvatski jezik (za učiteljski i odgojiteljski studij), Hrvatski standardni jezik 1 i 2, Komunikacijska gramatika hrvatskoga jezika, a u nastavu je uvela kolegije Jezične igre i učenje hrvatskoga jezika te Razlikovna gramatika. Aktivno je sudjelovala na šezdeset znanstvenih skupova, osam je puta bila na kraćim studijskim boravcima u inozemstvu te objavila šezdesetak stručnih i znanstvenih radova u domaćim i inozemnim publikacijama, kao i jedan priručnik za nastavnike – Kreativne jezične igre (2018) te dva udžbenika. Aktivno je sudjelovala na projektu MZO-a Razvoj komunikacijske kompetencije u ranome diskursu hrvatskoga jezika, bila je članica dvaju Eramus+ projekata Razvoj kreativnoga mišljenja u poučavanju pismenosti te Razvoj kompetencija odgojitelja u kurikulu BiH-a, kao i suradnica na projektima Jezični i kulturni identitet učenika s obzirom na jezike obrazovanja u Hrvatskoj i Sloveniji, BIBRICH – Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije te Metodologija vrednovanja, promatranja i procjene komunikacijske kompetencije mlađih hrvatskih L2 govornika. Trenutno aktivno sudjeluje kao suradnica projekta: DEAL – Razvoj pismenosti i učenje jezike za djecu u nepovoljnom položaju.  Tijekom školovanja na mene je ponajviše traga ostavila moja učiteljica Slavica Zgombić kao vrlo stroga, ali pravedna, moja razrednica i profesorica Hrvatskoga jezika Blaženka Bhöm koja me uvela u svijet pisanja, dramskih igara i nastupa i uz koju sam posebno zavoljela gramatiku i pravopis.