Bačlija Sušić, Blaženka

Nakon završene srednje glazbene i srednje ekonomske škole upisala se na Muzičku akademiju u Zagrebu gdje je diplomirala 1992. godine i stekla zvanje akademski muzičar klavirist i profesor klavira. Uz studij na Muzičkoj akademiji pohađala je izvanredni studij orgulja na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom i nakon studija usavršavala se u klasi brojnih glazbenih pedagoga u zemlji i inozemstvu: Rudolfa Kehrera (Gruzija), Borisa Romanova (Rusija), Arbo Valdme (Estonija), Olge Pecenij (Ukrajina), Marine Horak (Slovenija), Irine Verichinine (Rusija), Ivane Švarc Grenda (Hrvatska), Marie Kovalszki i Czabe Onczay (Budimpešta), Dore Swarzberg (Austrija), Philipa Fowka (Engleska) i dr. Iz područja komorne glazbe usavršavala se na Hochschule für Musik und dartstellende Kunst u Grazu. Doktorat iz područja glazbene pedagogije stekla je 2012. godine na Akademiji za glasbo u Ljubljani pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Branke Rotar Pance i komentora red. prof. Jakše Zlatara. Radnu karijeru započela je 1991. godine kada je paralelno uz studij radila kao nastavnica klavira u glazbenoj školi Zlatka Balokovića u Zagrebu. Od 1992. do 2016. godine bila je zaposlena u Glazbenom učilištu Elly Bašić u Zagrebu. Kao vanjska suradnica radila je od 1992. do 2008. god. na Institutu za crkvenu glazbu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2012. godine Katoličkog sveučilišta i Učiteljskog fakulteta u Zagrebu. Od 2016. godine stalna je zaposlenica Učiteljskog fakulteta u Zagrebu gdje je nositeljica i izvoditeljica kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Metodika glazbene kulture, Klavir, Instrumentalna pratnja s pjevanjem i Istraživanje dječjeg glazbenog stvaralaštva). Područje njezina znanstvenog interesa usmjereno je na glazbenu pedagogiju i metodiku glazbene kulture ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja i to osobito na područja koja se tiču dječjeg glazbenog stvaralaštva, glazbenih kompetencija odgojitelja, glazbene darovitosti i dr. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu te objavila više od 20 znanstvenih radova iz navedenih područja. Od 2018. godine uključena je u projekt „Darovitost u umjetničkom području – analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti“.