Balić, Antonija

Balić, Antonija

Zamjenca pročelnika Odsjeka za odgojiteljski studij / prof. dr. art.

Od 1976. živi u Zagrebu i 1983. upisuje se u Školu primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu gdje maturira 1987. godine. Iste godine upisuje se na Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu te 1992. diplomira na Kiparskom odsjeku. Godine 2011. upisuje se na poslijediplomski doktorski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, program Kiparstvo; u ožujku 2017. doktorira disertacijom pod naslovom Mekana skulptura i njezina antropomorfna preobrazba. Od 2009. zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009. – 2013. u zvanju docentice, a od listopada 2013. u zvanju izvanredne profesorice). Od 2009. pročelnica je Odsjeka za odgojiteljski studij, a od 2012. do 2014. obnaša dužnost prodekanice za nastavu i studente. Nositeljica je kolegija Metodika likovne kulture, Istraživanje dječjega likovnog stvaralaštva i Kiparsko i keramičko oblikovanje. Izlagala je na osamnaest samostalnih i brojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, dobitnica je nekoliko nagrada i priznanja za svoj umjetnički rad, a djela joj se nalaze u fundusima Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, Muzeja suvremene umjetnosti u Rijeci, Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, Muzeja grada Koprivnice, Galeriji umjetnina grada Slavonskog Broda, Skupštini grada Zagreba, Zbirci Klementa Lukina, zbirci Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Galeriji Božidara Jakaca u Kostanjevici na Krki (Slovenija). Članica je Hrvatskoga društva likovnih umjetnika i Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti. Autorica je nekoliko slikovnica i edukativnih materijala za djecu u izdanju izdavačke kuće Profil te edukativne slikovnice Kako reći ne u suradnji s timom RESCUR. Od 2018. godine obnaša dužnost dopredsjednice Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu. Od 2015. do 2018. voditeljica je projekta Matematička slikovnica – likovno i književno stvaralaštvo kao poticaj za rano učenje u okviru potpora znanstvenim i umjetničkim istraživačkim projektima Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2019. pokreće projekt arts.creativity@education s ciljem uspostavljanja umjetničko-znanstvene konferencije ACE koja promiče umjetnost u obrazovanju. Autorica je triju monografija koje se bave umjetničkim aktivnostima u ranome i predškolskom odgoju i obrazovanju.