Canjek-Androić, Sanja

mr. Sanja Canjek-Androić, predavač

Diplomirala je na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu i stekla zvanje diplomirane učiteljice s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Prirodoslovlje. Magistrirala je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine i stekla stručni naziv magistre nastave i organizacije u osnovnoj školi. Bila je zaposlena u OŠ Šestine i Pavleka Miškine i izabrana u zvanje učitelja savjetnika. Od 2009. je vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta, a od 2018. godine stalno zaposlena. Voditeljica je vježbi na kolegiju Metodika prirode i društva 3 i 4 i stručno-pedagoške prakse za učiteljski studij. Bila je suradnica u projektima: Odgoj za volontiranje u osnovnoškolskim klupama (Volonterski centar Zagreb i MZO) i Školski volonteri: osnaživanje i mentorstvo škola za koordinaciju volonterskih programa (Forum za slobodu odgoja). Recenzirala je udžbenike, radne bilježnice i ispite iz Prirode i društva. Bila je član stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika iz Prirode i društva. Sudjelovala je na znanstvenim i stručnim skupovima. Objavila je znanstvene i stručne članke. Područja stručnog interesa su joj metodika prirode i društva s posebnim usmjerenjem na aktivno učenje te stručno-pedagoška praksa.

Konzultacije: prema dogovoru mailom

 

Skip to content