Canjek-Androić, Sanja

Godine 1985. završila je srednju školu u Kutini – smjer suradnik u odgojno-obrazovnom procesu razredne nastave. Na Odsjeku za predškolski odgoj i razrednu nastavu u Petrinji diplomirala je 1987. godine, a 2001. godine diplomirala je na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu i stekla zvanje diplomirane učiteljice s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Prirodoslovlje. Na Učiteljskom je fakultetu 2011. godine obranila stručni magistarski rad pod naslovom Istraživačka nastava kemije u izvannastavnoj aktivnosti četvrtog razreda osnovne škole i stekla stručni naziv magistre nastave i organizacije u osnovnoj školi. Najprije je radila kao učiteljica razredne nastave (zakratko u OŠ Nina Maraković – danas OŠ Šestine, a onda 20 godina (1987. – 2018.) u OŠ Pavleka Miškine). Godine 2006. promovirana je u zvanje učitelja mentora, a 2016. godine u učitelja savjetnika. Od 2009. je i vanjska suradnica Učiteljskog fakulteta na kojem se zapošljava u studenome 2018. Voditeljica je vježbi na kolegiju Metodika prirode i društva 3 i 4, voditeljica je stručno-pedagoške prakse za učiteljski studij. Područja stručnih interesa su joj metodika prirode i društva i didaktika s posebnim usmjerenjem na pokuse i istraživačku nastavu, kao i volonterski menadžment. Sudjelovala je na nekoliko znanstvenih i stručnih skupova i u projektima: Odgoj za volontiranje u osnovnoškolskim klupama (Volonterski centar Zagreb i MZO) i Školski volonteri: osnaživanje i mentorstvo škola za koordinaciju volonterskih programa skupovima, projektima (Forum za slobodu odgoja). Recenzirala je udžbenike, radne bilježnice i ispite iz Prirode i društva za prvi razred osnovne škole i radnu bilježnicu za cjelovito učenje za treći razred. Napisala je procjenu eksperimentalnog nastavnog materijala programa Prirode i društva za prvi razred, te jedan stručni članak. Član suradnik je Znanstvenog vijeća za obrazovanje i školstvo pri HAZU. Suradnica je Volonterskog centar Zagreb i Foruma za slobodu odgoja. Godine 2015. dobila je nagradu Volonterskog centra Zagreb, «VIV – Very Important Volunteers: volunteer coordinators».

KONZULTACIJE:

Ponedjeljak 11:00-12:00;

Srijeda 12:00-13:00