Cergol, Kristina

Sa šesnaest je godina primila stipendiju za dvogodišnje školovanje u Kanadi, gdje je 1999. položila međunarodnu maturu na engleskom jeziku. Pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2004. godine diplomirala je engleski jezik i književnost i španjolski jezik i književnost, znanstveni i nastavnički smjer. Potom je primila OSI/FCO Chevening stipendiju za magisterij iz engleskog jezika i primijenjene lingvistike pri Sveučilištu u Cambridgeu, Engleska, gdje je magistrirala 2005. godine. Od 2007. godine je zaposlena na Učiteljskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 2011. godine obranila je doktorsku disertaciju iz humanističkih znanosti, filologije, anglistike pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za docenta je izabrana 2016. godine, a od ak. god. 2018./2019. obavlja dužnost prodekanice za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je preko 30, uglavnom izvornih znanstvenih radova, a sudjelovala je s izlaganjima na više od 40 skupova te je organizirala nekoliko međunarodnih i domaćih skupova. Održala je 3 pozvana predavanja izvan Hrvatske. Suurednica je dvaju stranih (Peter Lang) i dvaju domaćih zbornika radova. Recenzira za domaće i strane izdavače, od čega ističemo Multilingual Matters, John Benjamins i Oxford University Press. Od 2017. godine predsjednica je Nadzornoga odbora Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL ), a od 2018. članica Suda časti Hrvatskoga filološkoga društva (HF D). Od 2015. do 2018. bila je tajnica Odjela za rano učenje jezika (RUJ) HF D-a. Od 2014. do 2015. bila je tajnica HDPL -a, od 2015. do 2017. godine bila je voditeljica Zagrebačkoga aktiva HDPL -a. Surađivala je na četiri domaća i dva strana međunarodna projekta. Predaje na dva doktorska studija. Područja njezina znanstvenoga interesa su metodologija i etika istraživanja u primijenjenoj lingvistici, eksperimentalna psiholingvistika, rano učenje engleskoga jezika te fonetika i fonologija engleskoga jezika. Predaje kolegije iz navedenih područja.

Konzultacije:

Utorak 9:00 – 9.45,

Četvrtak 14:00 – 14:45