Cindrić, Ivana

Cindrić, Ivana

Predstojnica katedre za obrazovanje učitelja engleskog jezika / izv. prof. dr. sc.

Gimnazijsko obrazovanje započela je u Vinkovcima, a završila u SAD-u. Diplomirala je 1998. studij anglistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 2001. na američkom sveučilištu, a 2011. je na Filozofskom fakultetu (Ljubljana) obranila doktorsku disertaciju (mentori prof. dr. sc. Janez Skela i prof. dr. sc. Milica Gačić). Dvije godine predavala je engleski jezik u SUVAG-u, a zatim u zagrebačkoj međunarodnoj školi American International School. Engleski za inojezične govornike predavala je u Münchenu (Bavarian International School). U naslovno nastavno zvanje predavača izabrana je 2003. na Učiteljskom fakultetu (tadašnjoj Učiteljskoj akademiji) Sveučilišta u Zagrebu, a u radni je odnos primljena 2006. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2015. U znanstveno-nastavnom zvanju izvanredne profesorice od siječnja 2021. Nositeljica je i izvoditeljica kolegija: Kreativne nastavne aktivnosti 1, 2; Metodika engleskoga jezika: Vrednovanje; Metodika engleskoga jezika: Integrirana nastava. Na Fakultetu obnaša dužnost zamjenice predstojnice Katedre za obrazovanje učitelja engleskoga jezika. Bila je ECTS koordinatorica (2018./2019.), a aktivna je i u resornom ministarstvu. Redovito sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima kao izlagačica i pozvana predavačica. Objavljuje radove u znanstvenim i stručnim časopisima. U znanstveno-istraživačkim projektima sudjeluje od 2003. godine. Njezin znanstveni interes usmjeren je na istraživanje kompetencija učitelja koji poučavaju engleski jezik u ranoj školskoj dobi, praćenje, odnosno vrednovanje učeničkog napretka te tehnologiju u nastavi stranih jezika.

Konzultacije:

Srijeda 10:00 – 10:45;

Četvrtak 9:00 – 9:45

Skip to content