Gabelica, Marina

Nakon završene gimnazije Frana Galovića u Koprivnici na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu diplomira razrednu nastavu s pojačanim hrvatskim jezikom i završava Waldorfski studij što ga Učiteljski fakultet organizira s Pedagoškim učilištem Janusz Korczak. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završava poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture obranom disertacija Bajke u književnosti i digitalnim medijima. Najprije kraće vrijeme radi kao učiteljica razredne nastave u OŠ Kreativni razvoj, a potom u OŠ Gustava Krkleca i kao učiteljica razredne nastave i kao nastavnica Hrvatskoga jezika. Od 2007. god. je na Učiteljskom fakultetu – kao asistentica i znanstvena novakinja, od 2014. je poslijedoktorandica, a od 2016. docentica. Vodi kolegije: Svjetska dječja književnost, Hrvatska dječja književnost, Dječja književnost 1 i 2, Klasični i novi mediji u ranoj dobi, Dijete, odgojitelj, roditelji, mediji, Kreativni pristup lektiri, Dječja književnost i digitalni mediji. U središtu njezina znanstvenog i stručnog interesa su dječja književnost, lektira i poticanje čitanja, digitalni mediji, medijska i filmska pismenost. Članica je više komisija za dodjelu književnih nagrada, bila je članica uredništva časopisa „Dijete, škola, obitelj“ POU Korak po korak, suradnica je HAVC-a i udruge Djeca susreću umjetnost (program Sedmi kontinent) s kojima razvija programe filmske pismenosti za djecu u vrtićima i osnovnim školama. Dvije je godine bila ECTS koordinatorica (Erasmus i CEEPUS koordinatorica). Voditeljica je programa Počeci razvoja filmske pismenosti pri Centru za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta. Izlagala je na tridesetak međunarodnih znanstvenih konferencija. Godine 2017. primila je Dekanovu nagradu i Zahvalnice za iznadprosječne rezultate studentskih anketa Sveučilišta u Zagrebu za rad sa studentima na odgojiteljskom i na učiteljskom studiju.

Konzultacije:

Srijeda 8.30 – 9:00 / 13:00 – 13:30,

Četvrtak 8:30 – 9:00 / 10:30 – 11:00