Gavrilović Smolić, Tea

Zagreb Završila je V. gimnaziju i Školu za balet, ples i ritmiku (danas Škola suvremenog plesa Ane Maletić), a diplomirala je 1998. godine na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2002. do 2004. na istom fakultetu odslušala je poslijediplomski studij glotodidaktike i poslijediplomski studij lingvistike. Godine 2014. položila je stručni ispit za učitelja engleskog jezika, a 2016. izabrana je u nastavno zvanje predavača na Učiteljskom fakultetu. Tijekom studija radila je kao plesna pedagoginja i voditeljica tečajeva engleskog jezika za predškolce. Osamnaest godina radila je u školi stranih jezika Svjetski jezici Zagreb. Izvodila je nastavu za sve dobne skupine, općega i poslovnoga engleskog jezika, te se, kao voditeljica nastave, bavila organizacijom rada škole, suradnjom s drugim obrazovnim institucijama, stručnim vođenjem nastavničkog tima, mentorskim radom, te kontrolom kvalitete poslovanja. Osmislila je mnoge kreativne sadržaje, te pokrenula i deset godina uređivala školski časopis This Is Us (ISSN 1334-2347). Od 2013. do 2018. godine profesorica je engleskog jezika u osnovnim školama u Zagrebu. Bila je mentorica studentima Filozofskog i Učiteljskog fakulteta, te pripravnicima do polaganja stručnog ispita. Od 2015. je na Učiteljskom fakultetu. Predaje metodičke kolegije i kolegije jezika struke. Njezin stručni i znanstveni interes usmjeren je na različite aspekte poučavanja engleskoga jezika u ranoj dobi, a posebno na pokret i prostor u usvajanju, učenju i poučavanju jezika, te na primjenu dramskopedagoških metoda u nastavi. U diplomskom radu razradila je autorski pristup poučavanju engleskog jezika kroz pokret, ritmiku i ples za djecu predškolskog i ranog školskog uzrasta pod nazivom English and Dance Workshop, koji je niz godina provodila u Školi stranih jezika SUVAG. Englesku plesnu radionicu predstavila je na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Bila je voditeljica i stručna suradnica za scenski pokret te autorica predstava u dramskim radionicama na engleskom jeziku, što je rezultirao brojnim predstavama prikazanim u zagrebačkim kazalištima i na međunarodnim susretima. Godine 2014. položila je stručni ispit za učitelja engleskog jezika, 2016. izabrana je u nastavno zvanje predavačice, a 2022. u zvanje više predavačice na Učiteljskom fakultetu.

Konzultacije:

Ponedjeljak 15:00 – 15:45 i po dogovoru (e-mail: tea.gavrilovicsmolic@ufzg.hr)