Gazdić-Alerić, Tamara

Nakon završene srednje škole u Garešnici diplomirala kroatistiku na Filozofskome fakultetu i novinarstvo na Fakultetu političkih u Zagrebu. Poslijediplomski doktorski studij lingvistike završila je na Filozofskom fakultetu obranom disertacije: Stilska obilježja političkoga govora. Nakon rada u dvije osnovne škole od 1995. do 2003. radi na 1. programu Hrvatske radiotelevizije kao novinarka i urednica u informativno-političkome, dječjem i obrazovnom i znanstvenome programu. Usporedno radi i kao lektorica u Službi za jezik i govor i Lektorskoj i spikerskoj službi HRT-a. Godine 2003. zapošljava se na Učiteljskome fakultetu. Znanstveni i stručni interes su joj jezične djelatnosti u učenju jezika, standardologija, funkcionalna stilistika, medijska i čitalačka pismenost, multimedija i nove tehnologije u nastavi jezika. Predaje kolegije: Hrvatski pravopis, Hrvatski jezik akademske komunikacije, Govorništvo, Idiomatika i stilistika hrvatskog jezika, Povijest hrvatskoga jezika, Jezična kultura i Integrirana medijska komunikacija. Radi kao vanjska suradnica na Filozofskom fakultetu, a radila je i kao dugogodišnja suradnica na Hrvatskim studijima matičnoga sveučilišta. Zamjenica je glavnoga urednika u časopisu Napredak Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora i članica uredništva časopisa Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje Učiteljskoga fakulteta. Godine 2012. obnašala je dužnost zamjenice predstojnika Odsjeka za učiteljske studije, a od 2012. do 2015. prodekanice za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju te bila predstavnica u sveučilišnom Vijeću društveno-humanističkoga područja. Objavila je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova, od čega desetak na engleskome jeziku u inozemnim publikacijama, referiranim u stranim bibliografskim bazama, i znanstvenu knjigu Hrvatski u upotrebi. Izlagala je na pedesetak znanstvenih i stručnih konferencija u zemlji i inozemstvu (od toga 15 pozvanih izlaganja). Održala je brojna javna izlaganja u svrhu popularizacije znanosti. Suradnica i voditeljica znanstvenih i stručnih projekata u zemlji (MZOS-a, CARNET-a, NCVVO-a, HAZU-a i Sveučilišta u Zagrebu) i inozemstvu (Austrija, SAD). U sklopu akademske mobilnost kraće je boravila na Pennsylvania State University u Sjedinjenim Američkim Državama i na Middlesex University u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dobitnica je nagrade za znanost i tehnologiju Mreže hrvatskih žena (The Croatian Women’s Network) 2017. godine u kategoriji Utjecajne hrvatske žene (Croatian Women of Influence Award). Udana je i ponosna majka troje djece.