Golik Homolak, Ivana

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti Sveučilišta u Zagrebu predškolski odgoj i stekla stručni naziv odgajatelj djece predškolske dobi te na studiju Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i stekla zvanje mag. preasc. edu. Dvadeset godina radila je kao odgojiteljica djece rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Vrbik“ u Zagrebu. Kontinuirano se usavršavala iz montesori i valdorfske pedagogije, projektnog rada s djecom, razvoja rane pismenosti, rane stimulacije osjetila, razvoja matematičkih kompetencija, CAP, provedbi kurikula „Otpornost“ i mnogim drugim područjima. Aktivno je sudjelovala u provedbi IPA projekta „Razvoj inkluzivne prakse u dječjim vrtićima – podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovite programe dječjih vrtića u Hrvatskoj“ tijekom kojega su osmišljene i provedene radionice namijenjene edukaciji odgojitelja i stručnih suradnika. U organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje RH i/ili predškolskih ustanova održala je mnogobrojna predavanja te interaktivne radionice za odgojitelje, ravnatelje i članove stručnih timova vrtića u Zagrebu i širom Hrvatske. Aktivno je sudjelovala na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu izlažući rezultate istraživanja odgojno-obrazovne prakse. Cjeloživotnim obrazovanjem i stalnim stručnim usavršavanjem napredovala je u profesionalnom razvoju u položajno zvanje odgojitelja mentora (2011) te odgojitelja savjetnika (2016). Kontinuirano mentorira studente prediplomskog i diplomskog odgojiteljskog studija Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Unapređuje nastavni rad u obrazovanju odgojitelja primjenom suvremenih načina rada (praćenje rada studenata videozapisima, refleksije i samorefleksije studenata, timski rad s odgojiteljima mentorima i sl.). Od 2019. radi na Učiteljskom fakultetu kao predavačica na kolegijima: Uvod u metodiku okoline, Metodika okoline te Razvoj kurikuluma ranog odgoja. U nastavnom radu sa studentima primjenjuje suvremene oblike rada u razvoju njihovih profesionalnih kompetencija.

Konzultacije (soba 216)

Ponedjeljak: 13.00 – 14.00

Utorak: 16.40 – 17.30