Jenko Miholić, Srna

Nakon završene XIII. prirodoslovno-matematičke gimnazije u Zagrebu studira na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu i na Fakultetu za sport – Univerza v Ljubljani. Poslijediplomski magistarski i doktorski studij kineziologije, modul Kineziološka edukacija, završava na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu s disertacijom: Kineziološke kompetencije učitelja primarnoga obrazovanja u RH. Pripravnički staž kao nastavnik TZK-a obavlja u svojoj gimnaziji (2004. – 2005.), zatim odlazi kao nastavnik, na godinu dana, u Worksop College u Worksopu, Nottinghamshire, Velika Britanija, nakon čega se vraća u XIII. gimnaziju, a s početkom 2008. zapošljava se kao znanstveni novak na Učiteljskom fakultetu (na kojem je prethodno radila kao vanjska suradnica na projektu Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju). Članica je dviju katedri: Katedre za kineziološku edukaciju i Katedre za metodike, a radi na dvama odsjecima: Odsjeku za odgojiteljski studij i Odsjeku za učiteljske studije. Sudjeluje u realizaciji nastave kolegija: Kineziološka metodika, Kineziologija, Kineziološka kultura, Izvannastavni organizacijski oblici rada – Planinarenje, Kineziološke transformacije i Zimovanje, a od ak. god. 2012./2013. izvodi nastavu ERASMUS programa na engleskome jeziku za kolegije: Physical Education Teaching Methodology 1 i 2. Objavila je tridesetak znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, gdje je i nagrađena s nekoliko nagrada za najbolje radove. Pri znanstvenom časopisa Metodika sudjeluje u radu od posla suradnice uredništva do tajnice uredništva, a od 2011. godine kao tajnica međunarodnog znanstvenog časopisa Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Od 2008. do 2014. bila je tajnica kinezioloških simpozija u sklopu ECNSI i EMEE konferencija. Godine 2015. tajnica je međunarodne Znanstvene konferencije Učiteljskog fakulteta, a sudjeluje u organizacijskom i programskom odboru konferencije Suvremene teme u odgoju i obrazovanju (STOO – 2019).