Jurčević Lozančić, Anka

Jurčević Lozančić, Anka

prof. dr. sc.

Predaje više kolegija: Pedagogija ranog odgoja 1 i 2, Partnerstvo vrtića, obitelji i škole, Profesija odgajatelja i refleksivna praksa (na dodiplomskom studiju). Uz navedeno, nositeljica je i predaje: Obiteljsku pedagogiju i Suvremeno djetinjstvo (na diplomskom sveučilišnom studiju); Suvremeno djetinjstvo – istraživanje i praksa; Suvremeni pristupi istraživanju i razumijevanju obitelji  (na doktorskom studiju Rani odgoj i obvezno obrazovanje). Izvedbene programe nastave redovito inovira suvremenim sadržajima i načinima izvođenja. Aktivna je članica radne skupine za izradu studijskog programa i izvedbenog plana nastave preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Bila je mentorica na više od sto pedeset diplomskih radova, od kojih su neki publicirani u znanstvenim i stručnim časopisima te predstavljeni na međunarodnim konferencijama. Predsjednica je ispitnog povjerenstva za polaganje državnih stručnih ispita odgojitelja pripravnika iz gradskih, privatnih i vjerskih dječjih vrtića Grada Zagreba i dječjih vrtića Zagrebačke županije. Svojom znanstvenom aktivnošću afirmirala se posebice u pedagogiji rane i predškolske dobi. Objavila je dvije znanstvene knjige i više od pedeset znanstvenih radova koji su objavljeni u međunarodno priznatim znanstvenim časopisima i publikacijama tiskanim na hrvatskom, engleskom i slovenskom jeziku, s međunarodnim uredništvima i inozemnim recenzentima. Tri puta je bila gošća urednica u znanstvenom časopisu objavljenom na engleskom jeziku i citiranom u WOS-u; organizirala je šest međunarodnih znanstvenih konferencija, pet puta bila je urednica u zbornicima radova međunarodnih konferencija, recenzentica je knjiga, domaćih i stranih časopisa, članica uredničkih odbora međunarodnih časopisa. Izlagala je na četrdesetak međunarodnih domaćih i stranih konferencija (Grčka, Bosna i Hercegovina, Portugal, Srbija, Slovenija, Finska, Estonija, Makedonija, Velika Britanija, Rusija), održala je i brojna pozvana plenarna predavanja. Surađivala je na znanstvenom projektu Nove paradigme ranog odgoja (voditeljica prof. dr. sc. Dubravka Maleš, Filozofski fakultet, Zagreb), bila koordinatorica projekta Standardi kvalifikacija i unapređivanje kvalitete studijskih programa odgojitelja i učitelja (nositelj Učiteljski fakultet u Rijeci). Za postignute rezultate u radu dobitnica Posebne dekanove nagrade za zalaganje u 2010. godini te iskazane rezultate u radu, Zahvalnice dekana prigodom obilježavanja Svjetskog dana učitelja za ukupni doprinos radu Učiteljskog fakulteta 2014. te Dekanove nagrade za kontinuirano ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka ili opterećenja i postizanje značajnih unapređenja i inovacija u nastavi, organizaciji nastave, odnosno u podizanju razine znanja i aktivnosti studenata 2016.