Juričić Devčić, Marija

Juričić Devčić, Marija

mr. sc. viša predavačica

Marija Juričić Devčić diplomirala je 1994. godine na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Time je stekla zvanje diplomiranog inženjera matematike, smjer matematička statistika i informatika. Magistarski rad s naslovom „Numeričko računanje matričnih dekompozicija i primjene“ uspješno je obranila 1999. godine, također na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, te stekla akademski stupanj magistra iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje matematika. Od 1995. do 2004. godine radila je na Zavodu za primijenjenu matematiku Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a od 2004. do danas radi na Učiteljskom fakultetu. Sudjelovala je u radu više znanstvenih projekata. Članica je Hrvatskog matematičkog društva i Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike.

Konzultacije:

Utorak 10:00 – 11.00,

Petak 13:00 – 14:00