Katedra za matematiku i statistiku

Gusić, Matea

asistentica

Juričić Devčić, Marija

mr. sc. viša predavačica

Vuković, Predrag

prof. dr. sc.

Perkov, Tin

prodekan za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju / doc. dr. sc.