Kiš-Novak, Darinka

Kiš-Novak, Darinka

dr. sc. viša predavačica

Tijekom studija biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, grupa Ekologija, paralelno je studirala inženjerski i profesorski smjer. Tijekom toga razdoblja tri je godine volontirala u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu gdje je izradila i diplomski rad. Diplomirala je godine 1988. te stekla status dipl. ing. biologije s ekologijom i profesora biologije. Sudjelovala je u razmjeni studenata Zagreb – Wacherdorf, Regensburg, Njemačka te Zagreb – Mainz, Njemačka. Nakon diplomiranja godinu dana boravi u Londonu gdje volontira za međunarodnu ekološku organizaciju Greenpeace. Nakon rada u srednjoj i osnovnoj školi, brojnih rezultata i uspjeha na državnoj razini, godine 1999. zapošljava se na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu, danas Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu. Magisterij, obranjen 2007., i doktorat, obranjen 2012., izrađeni su u cijelosti u Zoologijskom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih radova iz područja biologije s ekologijom, koautorica poglavlja u knjizi i recenzentica većeg broja publikacija i radova. Aktivna je sudionica međunarodnih i domaćih znanstveno-stručnih i znanstvenih skupova s objavljenim radovima u zbornicima i knjigama sažetaka. Majka je troje djece. Nositeljica je obveznih kolegija Prirodoslovlje 1-4, izbornih Terenska nastava iz prirodoslovlja i Nacionalni parkovi Europe i mentorica diplomskih radova. Surađuje s brojnim institucijama: Biološki odsjek PMF-a u Zagrebu, Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu, Entomološki muzej u Varaždinu. Ostvaruje dugogodišnju suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo Međimurske županije – studentska medicina, s ustanovom Međimurska priroda – javna ustanova za zaštitu prirode i dr. Kao vanjska suradnica održava nastavu na preddiplomskom stručnom studiju Održivog razvoja na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu. Dobitnica je Dekanove nagrade (2012. godine) za kontinuirano ulaganje napora izvan svakodnevnih zadataka, te zahvalanica: Državni zavod za zaštitu prirode, Monitoring kockavice Fritillaria melagris L.; edukativna igra „Voda“, volonterski doprinos uspjehu projekta Ured UNICEF-a za Hrvatsku: Škole za Afriku 2009.; dobrotvorni božićni sajam s humanitarnom udrugom „Učitelji za djecu“ – (2016., 2017. i 2018.) za uložen trud, pomoć i suradnju; voditeljica je radionice iz Prirodoslovlja na Studentskoj konferenciji znanosti i umjetnosti (STUDIKON, 2018.).

Konzultacije:

Utorak 10:00 – 11:00,

Srijeda 14:00 – 15:00