Kunješić Sušilović, Mateja

Kunješić Sušilović, Mateja

doc. dr. sc.

Nakon završetka opće gimnazije (u sklopu Srednje škole Augusta Šenoe) u Garešnici diplomirala je na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu (smjer Sportska gimnastika) i doktorirala s temom Dinamika pokazatelja stanja uhranjenosti i tjelesne aktivnosti učenica i učenika u primarnoj edukaciji. Od 2011. je na Učiteljskom fakultetu, najprije kao znanstvena novakinja – asistentica, a od 2016. kao poslijedoktorandica. Sudjeluje u realizaciji nastave iz kolegija Kineziološka kultura i Kineziološke transformacije. Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su joj u području kineziološke edukacije i antropologije. Objavila je 16 radova na engleskom jeziku (u časopisima i zbornicima radova) i izlagala radove na četiri međunarodne konferencije. Godine 2011. dobila je nagradu za najbolji rad na „5th International Conference on Advanced and Systematic Research“, a 2016. nagradu za najbolji rad iz područja kineziologije na 25. ljetnoj školi kineziologa Republike Hrvatske.

Konzultacije:

Ponedjeljak 10:30-11:30;

Utorak 11:30-12:30