Lapat, Goran

Diplomirao je razrednu nastavu na Filozofskom fakultetu – Pedagogijske znanosti, Odsjek u Čakovcu, a magistrirao i doktorirao na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za pedagogiju i didaktiku zaposlen je od 2009. godine. U središtu interesa su mu područja unapređivanja procesa nastave i učenja, razvoj učiteljske profesije te profesionalni razvoj andragoških djelatnika.
Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave iz više kolegija na Odsjeku u Čakovcu: Opća pedagogija, Školska pedagogija, Ocjenjivanje u primarnom obrazovanju, Školski propisi i dokumentacija, te izbornih kolegija Odgoj za ljudska prava i Odgoj za dobrotu. Voditelj je stručno-pedagoške prakse za studente učiteljskog studija. Izvodi nastavu iz kolegija Pedagogija i Didaktika na Sveučilištu Sjever i Fakultetu dentalne medicine i zdravstva Osijek. Mentor je u izradi diplomskih radova studentima učiteljskog studija.
Sudjelovao je u istraživanjima na znanstvenim projektima: Jednake mogućnosti – bolja integracija romske djece u obrazovni sustav Republike Hrvatske (2012. – 2013.); Nastava i škola za net-generacije: unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi (2014. – 2017.); Resilience Curriculum for Early and Primary Schools in Europe (RESCUR) (2014. – 2017.); Bilateralni projekt Republike Hrvatske i Republike Slovenije: Darovitost u umjetničkom području – analiza stanja među učenicima osnovnih škola s aspekta likovne i glazbene darovitosti (2018. – 2019.).
Redovito održava radionice i predavanja za nastavnike u obrazovanju odraslih i usavršavanje andragoških djelatnika Curriculum Globale. Član je Radne skupine za izradu Kurikuluma za razvoj osnovnih digitalnih, matematičkih i čitalačkih pismenosti MZO te je član Hrvatskog andragoškog društva.