Letina, Alena

Završila je XVIII. (jezičnu) zagrebačku gimnaziju, razrednu nastavu s pojačanim programom prirodoslovlja na Učteljskoj akademiji, a na Filozofskom fakultetu Poslijediplomski znanstveni studij Pedagogije obranom disertacije: Istraživački usmjerena nastava prirode i društva i razvoj učeničkih kompetencija (mentor: prof. dr. sc. Vladimir Jurić) Najprije je radila u osnovnim školama Pavleka Miškine, Pantovčak, Bartola Kašića, a ujedno i kao vanjska stručna suradnica Učiteljske akademije na kolegiju Metodika prirode i društva. Godine 2009. zapošljava se kao znanstvena novakinja – asistentica, pa poslijedoktorandica, a od 2016. je docentica. Predaje kolegije: Metodika prirode i društva 1, 2, 3, 4; Metodika nastave predmeta društveno-humanističkog područja (PPO) i Metodika praktične nastave (PSPK). Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su joj didaktika i metodika prirode i društva, s posebnim usmjerenjem na istraživanja suvremenih nastavnih strategija i metoda, istraživačkog učenja i oblika rada usmjerenih prema razvoju učeničkih kompetencija. Dobitnica je Dekanove nagrade (2016.).

Konzultacije:

Ponedjeljak 12:15-13:15,

Utorak 11:00-12:00