Lorger, Marija

Nakon završenoga Srednjoškolskog centra Ive Lole Ribara u Novoj Gradiški upisuje se na nastavnički smjer na Fakultetu za fizičku kulturu u Zagrebu. Na Kineziološkom fakultetu brani magistarski rad ‘’Faktori motivacije i razlike u motivaciji učenica osnovne škole na nastavi TZK“ te doktorsku disertaciju ,,Sport i kvaliteta života mladih’’. Najprije nekoliko mjeseci radi u svojem Srednjoškolskom centru kao profesor tjelesnog odgoja, a sljedećih dvadeset i nekoliko godina kao učiteljica TZK-a u osnovnim školama: Antuna Mihanovića u Petrovskom (nedaleko od Krapine), Otona Ivekovića i Voltino u Zagrebu. Od početka lipnja 2008. je na Učiteljskom fakultetu. Predaje kolegije: Kineziologija, Kineziološka metodika, Kineziološka kultura, Izviđači i škola. Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su joj kineziologija, kineziološka edukacija, sport. Sudjelovala je na nekoliko projekata: ‘’Motivacijski procesi u tjelesnom vježbanju i sportu’’, (voditeljica prof. dr. sc. Smiljka Horga); ‘’Dispozicijske i situacijske odrednice motivacije i kvalitete života vježbača’’ (voditeljica doc. dr. sc. Renata Barić) na Kineziološkom fakultetu, ‘’Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju’’ (voditelj projekta prof. dr. sc. Ivan Prskalo) na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te na Erasmus+ programu ,,TEACHER’’ – Introducing competence – based preschool teacher education curricula in Bosnia and Herzegovina. Zamjenica je predstojnice Katedre za metodike; članica Programskog vijeća i voditeljica Posebnog programa kinezioloških aktivnosti Centra za cjeloživotno obrazovanje, članica Radne skupine za doradu predmetnog kurikula TZK-a, recenzentica u časopisu Croatian Journal of Education. Objavila je 22 rada na stranom jeziku; izlagala na 16 međunarodnih konferencija. Dobitnica je Povelje sa zlatnom značkom Hrvatskog kineziološkog saveza za vrlo uspješan rad i doprinos struci (2006), nagrade za najbolji znanstveni rad (Individualizing Instruction in kinesiology Education) na The 4th International Conference on Advances and System Research (€CNSI), Zagreb (2010) i Dekanove nagrade (2015).

Konzultacije:

Ponedjeljak: 11.00-12.00 i 13.00 -14.00 (ZG)

Četvrtak: 12.45 – 13.45 (PT)