Dumančić, Mario

Mario Dumančić

Dumančić, Mario

prodekan za poslovanje i razvoj / prof. dr. sc.

Nakon mature, godine 1987. u Srednjoj pedagoškoj školi u Pakracu, upisuje se na Filozofski fakultet u Zagrebu, smjer Pedagogijske znanosti, na kojemu je diplomirao 1993. godine. Godine 1996. upisuje se na poslijediplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, smjer multimedijski sustavi. Magistarski rad je obranio 2000. godine. Doktorirao je 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pri Odsjeku za informacijske znanosti. Od 1994. do 1998. godine zaposlen je na mjestu pedagoga u Poduzeću za organizirani odmor djece i mladeži „Vladimir Nazor“. Od 1998. godine zaposlen je na mjestu inspektora za informatiku u Financijskoj policiji. Od 2001. vanjski suradnik je na Učiteljskoj akademiji, a 2002. prelazi na mjesto voditelja Informatičke službe. Na Učiteljskom je fakultetu nositelj i izvoditelj informatičkih kolegija Metodika informatike i Programiranje elektroničkih nastavnih materijala. Izlagao je na 40-ak znanstvenih konferencija. Samostalno i u suautorstvu objavio je više od 50 radova. Sudjelovao je u projektima: Internet u obrazovanju i multimedijska didaktika, Nove obrazovne tehnologije i cjeloživotno obrazovanje, Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju, TEMPUS projekt Učenje za Europu, Nastava i škola za Net-Generacije. Obnašao je dužnost pročelnika Odsjeka za izobrazbu odgojitelja. Godine 2003. uspostavio je online sustav e-učenja „2co2“ koji kontinuirano usavršava. Inicirao je 2015. pokretanje studentske konferencije ST UDIKON, konferencije znanosti i umjetnosti. Glavni je urednik Zbornika studentskih radova Studikon. Oženjen je i otac je dvoje djece.