Mraković, Snježana

Završila je VII. gimnaziju, diplomirala i doktorirala na Kineziološkom fakultetu obranivši disertaciju na temu: Fiziološko opterećenje profesionalnih plesača narodnih plesova tijekom nastupa. Na Učiteljskom fakultetu je od 2001. godine. Predaje kolegije: Kineziologija, Kineziološka metodika, Kineziološka kultura i Plesne strukture. Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su joj kineziološka edukacija, kineziološka antropologija, plesna znanost, kinestetička empatija, antropološki status, tjelesna spremnost i tjelesna aktivnost učenika i studenata, motorička znanja djece predškolske dobi i učenika primarnog obrazovanja. Objavila je 15 radova na stranome jeziku, te izlagala na više međunarodnih konferencija.  Dr. sc. Ivana Nikolić, docentica 1. prosinca 1977., Čakovec MB znanstvenika: 325762; https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=325762 Ivana Nikolić (rođ. Mesarić) u Čakovcu je završila opći smjer gimnazije. Na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2002. godine, magistrirala 2011. godine, a doktorirala 2014. Od 2002. do 2003. radi u OŠ Podturen na mjestu nastavnika TZK-a i kao učiteljica plivanja u obveznom programu obuke neplivača 3. razreda. Od 2004. do 2008. godine radi kao nastavnik TZK-a u OŠ dr. Vinka Žganca u Vratišincu i u OŠ Gornji Mihaljevec. Na Učiteljskom fakultetu, Odsjeku u Čakovcu, zaposlena je 2008. godine na radno mjesto asistenta, danas docenta. Predaje na kolegijima Kineziološka metodika i Kineziološka kultura na odgojiteljskom i učiteljskom studiju. U znanstvenoj istraživačkoj djelatnosti bila je aktivna na jednom znanstvenom projektu, a kao autor i izlagač sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Samostalno i u suautorstvu objavila je ukupno dvadesetak znanstvenih radova te deset stručnih radova.

Konzultacije:

Ponedjeljak 16:00 – 17:00,

Utorak 16:00 – 17:00