Oreški, Predrag

Oreški, Predrag

izv. prof. dr. sc.

Diplomirao je 1989. godine na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (FOI) temom iz područja baza podataka, a magistrirao 1992. godine na poslijediplomskom studiju iz informacijskih znanosti (FOI) temom iz područja ocjenjivanja kvalitete softvera. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na području informacijsko-komunikacijskih znanosti obranivši doktorski rad iz područja primjene slobodnog softvera u obrazovanju. Bio je mladi istraživač i asistent na FOI-ju (1990. – 1999.), radio je u privatnoj informatičkoj tvrtki (2000. – 2003.), a od 2004. radi na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu i kasnije Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2014. godine je u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, a od 2018. godine u znanstvenom zvanju višeg znanstvenog suradnika. Nositelj je obveznih kolegija Uvod u informatiku, Uvod u baze podataka, Napredno korištenje računala i interneta, Programiranje te izbornih kolegija Uvod u e-učenje, Slobodan softver u obrazovanju i Edukativni roboti i mikroračunala u obrazovanju. Bio je mentor na diplomskom radu više od četrdeset studenata. Bio je istraživač u šest znanstveno-istraživačkih projekata, dvaju Erasmus+ projekata te član pet organizacijskih i/ili programskih odbora znanstvenih konferencija. Od 2011. do 2013. bio je administrator i nastavnik e-učenja na engleskom jeziku Centra za europsko obrazovanje Učiteljskog fakulteta i Sveučilišta u Münsteru koji su organizirali jednogodišnji poslijediplomski specijalistički magistarski studij Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje kojim se stjecala diploma Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Münsteru. Od 2011. godine član je uredništva Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje te je su-utemeljitelj online platforme toga časopisa. Bio je član Povjerenstva za izdavaštvo (2014. – 2018.) i utemeljitelj online kataloga i digitalne knjižnice s mnogobrojnim izdanjima u elektroničkom izdanju (ed2.ufzg.hr/press). Utemeljitelj je online platforme za konferencije u organizaciji Učiteljskog fakulteta (conferences.ufzg.hr) i su-utemeljitelj platforme za e-učenje s mnogobrojnim e-kolegijima (ed2.ufzg.hr/moodle). Objavio je dvije znanstvene monografije i više od dvadeset znanstvenih radova iz područja softverskog inženjerstva, web tehnologija, e-učenja, informacijske i računalne pismenosti te primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovanju, naročito one utemeljene na slobodnom softveru. Oženjen je i otac dvoje djece.

Konzultacije:

Ponedjeljak 10:00–11:00 (ČK),

Četvrtak 9:30–10:30 (ZG)