Perkov, Tin

Perkov, Tin

izv. prof. dr. sc.

U Splitu je pohađao osnovnu i srednju školu (III. gimnaziju – splitski MIOC). Diplomirao teorijsku matematiku u Zagrebu i doktorirao 2012. na temi iz matematičke logike. Novinar i urednik na Radiju 101 od 2001. do 2007. Asistent, a zatim predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu od 2007. do 2016. U naslovnom zvanju docenta predaje kao vanjski suradnik na doktorskom studiju matematike od 2014. Na radnom mjestu docenta na Učiteljskom fakultetu od 2016, izvanredni profesor od 2022. Voditelj uspostavnog istraživačkog projekta Hrvatske zaklade za znanost Formalno rasuđivanje i semantike od 2017. do 2022. Objavljuje radove u znanstvenim časopisima specijaliziranim za matematičku logiku: Annals of Pure and Applied Logic, Mathematical Logic Quarterly, Logic Journal of the IGPL, Reports on Mathematical Logic, Journal of Logic, Language and Information i dr.