Prša, Tihomir

Nakon Prve opće gimnazije u Zagrebu završio je studij crkvene glazbe na Institutu za crkvenu glazbu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu stekavši zvanje diplomirani crkveni glazbenik-profesor crkvene glazbe. Sudjelovao je na stručnim seminarima iz zborskog dirigiranja kod prof. Saše Britvića, na seminarima barokne interpretacije orguljaških djela kod prof. Romana Peruckog i prof. Marija Penzara te na tečaju orguljske improvizacije kod prof. Dalibora Miklavčiča. Doktorand je Poslijediplomskog doktorskog studija hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao prof. glazbene kulture radio je u zagrebačkim osnovnim školama do 2016. godine, a nakon toga je zaposlen kao asistent na Umjetničkoj katedri (glazbena umjetnost) Učiteljskog fakulteta u Zagrebu – Odsjek Petrinja gdje izvodi kolegije Vježbe u glazbenoj kulturi, Glazbeni praktikum, Instrument (klavir) i Instrumentalnu pratnju s pjevanjem. Područja njegovih znanstvenih i stručnih interesa  različite su teme glazbene pedagogije, poput recepcije stare glazbe (gregorijanskog pjevanja) kod učenika primarnog obrazovanja, muzikologija, posebno područje jezika glazbe, povijest glazbe, crkvena glazba… Jedan je od urednika monografije Život obilježen križem i glazbenom umjetnošću o skladatelju Matiji Ivšiću, objavljene 2014. Njegovo umjetničko djelovanje većinom je usmjereno na crkveno-zborsko muziciranje koje započinje već 1999. Voditelj je župnog zbora Sveti Matej istoimene zagrebačke župe s kojim uz rad na liturgijskoj glazbi promiče koncept tematskog sakralnog koncerta pod nazivom glazbena molitva. Dirigent je zagrebačkog katedralnog ansambla Collegium pro musica sacra s kojim izvodi djela sakralne glazbe različitih stilova s naglaskom na hrvatsku crkveno-glazbenu baštinu manje poznatih autora s ciljem oživljavanja domaće baštine od gregorijanike zagrebačkog obreda, baroknih misa franjevačkih samostana, do glazbe 20. st., poput opusa Matije pl. Ivšića, Kamila Kolba, te drugih hrvatskih i stranih autora. Od 2018. uređuje emisije o gregorijanskom pjevanju na Radio Mariji. Bavi se skladanjem sakralne glazbe s naglaskom na obnovljenu liturgijsko-glazbenu praksu te obradama napjeva vezanih uz pedagošku praksu.

Konzultacije: četvrtkom 11:20 – 12:05 i 12:10 – 12:55