Odsjek u Petrijni

Rogulj, Edita

dr. sc. asistentica

Kukulj, Staša

predavačica

Vilenica, Marina

dr. sc. poslijedoktorandica

Novaković, Svetlana

dr.sc. predavačica

Blašković, Jelena

dr.sc. predavačica