Odsjek u Petrijni

Rogulj, Edita

dr. sc. poslijedoktorand

Kukulj, Staša

predavačica

Vilenica, Marina

dr. sc. poslijedoktorandica

Novaković, Svetlana

dr.sc. predavačica

Blašković, Jelena

dr.sc. predavačica

Rupčić, Stjepko

izv. prof. art.

Mikulec, Alenka

doc. dr. sc.