Rimac Jurinović, Maša

Diplomirala je hrvatski jezik i književnost te etnologiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Na istom je fakultetu upisala i poslijediplomski studij hrvatske kulture, a 2018. obranila je doktorsku disertaciju. Iste godine upisuje se na poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije na Učiteljskome fakultetu. Nakon završetka studija radi u Osnovnoj školi Mladost (Zagreb) u kojoj predaje Hrvatski jezik, vodi dramske družine i radijske skupine. U školi je osmislila i vodila projekt identifikacije i rada s dramski darovitim učenicima. Od 2016. radi na Učiteljskome fakultetu. Područje njezina interesa je dramska pedagogija i kazalište za djecu. Sudjeluje u realizaciji nastave iz kolegija Dramski odgoj i Lutkarstvo i scenska kultura.

Konzultacije:

Srijeda: 13:45-15:45 i uz najavu mailom (e-mail: masa.rimacjurinovic@ufzg.hr)