Tomić, Draženko

Tomić, Draženko

izv. prof. dr. sc.

Osnovnu (1977. – 1985.) i srednju školu (1985. – 1989.) pohađao u rodnom gradu. Na Filozofsko-teološkom institutu DI u Zagrebu studirao filozofiju (1992. – 1994.) i teologiju (1994. – 1998.), na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu bibliotekarstvo (1996. – 1998.). Doktorirao na Filozofskom Fakultetu DI – Hrvatski studiji u Zagrebu (2010). Zaposlen na Učiteljskom fakultetu, Odsjek u Čakovcu, kao vanjski suradnik (2011), viši asistent (2012) i docent (2016). Posebna područja njegova zanimanja su filozofija odgoja, etika, teodiceja, lingvistika, kineziologija, folkloristika i etnologija. Odabrani radovi: „Vrijednosna i prostorna dimenzija narodnih i religijskih motiva…“, u: Opera Dei revelare honorificum est, Mostar 2018., str. 289-313; „Filozofija i religija… „, u: Vasilj, Kvirin: Religija i nereligija, Zagreb, Glas Koncila, 2015., str. 7-66; „Axiological Aspects of Foreign Language Teaching“, International Journal of Advanced Scientific Research & Development. 5 (2018) , 5; str. 13-25; „Epistemološki pristup Kvirina Vasilja ljepoti i umjetnosti“, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine 42 (2016), 1, str. 117-137; „Neoskolastičnost filozofskoga voluntarizma Bonifaca Badrova?“ Obnovljeni život 70 (2015) 2, str. 181-194; „Bonifac Badrov o hrvatskim renesansnim filozofima godine 1959“, u: Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine. 41(81) (2015) 1, str. 171-190; „Etika kao filozofija očovječenja….“ u: Bogoslovska smotra 84 (2014) 1, str. 97-11. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Konzultacije:

Čakovec (prostorije 4 ili 34)
srijedom 16.00 do 18.00
četvrtkom 8.00 do 10.00
(za konzultacije srijedom obvezno se najaviti na: drazenko.tomic@ufzg.hr)