Topolovčan, Tomislav

Topolovčan, Tomislav

izv. prof. dr. sc.

Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je razrednu nastavu s pojačanim programom iz nastavnog predmeta Likovna kultura te doktorirao 2015. godine. Od 2008. do 2010. godine radio je u osnovnoj školi kao učitelj likovne kulture, a na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je zaposlen 2010. godine. U sklopu diplomskog učiteljskog studija organizira nastavu iz kolegija: Teorije nastave i obrazovanja, Nastavni kurikulum, Uvod u neurodidaktiku, Metodologija društvenih znanosti te Kvalitativne i kvantitativne metode. U sklopu poslijediplomskog doktorskoga studija Učiteljskog fakulteta poučava kolegije Kvalitativne metode istraživanja u obrazovnim znanostima i Digitalne obrazovne tehnologije i multimedijska didaktika. Od 2018. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je predstojnik Katedre za pedagogiju i didaktiku. Na Medicinskom fakultetu i Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer Osijek organizirao je nastavu iz kolegija: Teorija kurikuluma, Didaktika, Metodika nastave zdravstvene njege. Održao je više predavanja na međunarodnim znanstvenim konferencijama: Oslo (Norveška), Budimpešta (Mađarska), Berlin (Njemačka), Žalec (Slovenija) te na više međunarodnih konferencija u Hrvatskoj. Stručno se usavršavao u sklopu Pestalozzi programa u okviru Vijeća Europe u Strasbourgu (Francuska) i Antalyji (Turska). Surađivao je na znanstvenim projektima Nove obrazovne tehnologije i cjeloživotno obrazovanje (2006. – 2013.) i School for Net-generation: Internal Reform of Primary and Secondary School Education (2014. – 2017.). Radi kao član uredništva znanstvenog časopisa Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Znanstveni interesi su mu u području medijske didaktike, istraživanjima kurikuluma, obrazovne neuroznanosti te metodologije istraživanja odgoja i obrazovanja. Objavio je više znanstvenih radova.

Konzultacije:

Srijeda 10:00 – 11:00;

Četvrtak 12:00 – 13:00