Horvat, Vatroslav

Horvat, Vatroslav

izv. prof. dr. sc.

Nakon školovanja u Pedagoškom obrazovnom centru (XI. gimnazija) završava Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu i postaje profesor TZK-a. Na Kineziološkom fakultetu brani magistarski rad Motorička znanja djece predškolske dobi (1998.) i doktorsku disertaciju Relacije između morfoloških i motoričkih dimenzija te spremnosti za školu djece predškolske dobi (2009).
Najprije je radio kao str. sur. na Fakultetu (1985. – 1987.), zatim pet godina kao profesor TZK-a u Kemijskoj i geološkoj tehničkoj školi u Zagrebu, a od 1992. je na Učiteljskom fakultetu, od 2016. kao izvanredni profesor. Predaje kolegije Kineziologija, Kineziološka metodika, Programiranje u TZK-u i Antropološka obilježja djece predškolske dobi.
Bio je prodekan za razvoj i poslovanje (2013. – 2016.), pročelnik Odsjeka za predškolski odgoj (1998. – 2002.), voditelj izvanrednog studija (2000. – 2006.), ECTS koordinator (1996. – 2004.), član radne skupine MZOS-a za izradu predmetnog HN OS-a (1998).
Od 2018. je pročelnik Odsjeka za rani i predškolski odgoj.
Objavio je 35 radova na stranome jeziku. Dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatske udruge kineziologa (2014).