Velički, Damir

Velički, Damir

prodekan za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju / izv. prof. dr. sc.

Nakon školovanja u V. gimnaziji i Obrazovnom centru za jezike u Zagrebu završava germanistiku i bohemistiku na Filozofskom fakultetu, a na Fakultetu političkih znanosti doktorira s temom „Politički ekstremizam u ujedinjenoj Njemačkoj“. Od 1991. do 2003. radi kao prevoditelj za njemački jezik i profesor njemačkog jezika u osnovnim školama i u V. gimnaziji u Zagrebu, a od 2003. je na Učiteljskom fakultetu. Predaje kolegije: Fonetika i fonologija njemačkog jezika, Politički i socijalni sustav Njemačke i Austrije, Njemačka i Austrija od 1945. do danas, Društvo, jezik i politika njemačkoga govornog područja, Obrazovanje za demokratsko građanstvo. Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su mu: politologija i filologija; komparativna politika s naglaskom na političke sustave Njemačke i Austrije, politički ekstremizam i njegova prevencija; politička terminologija, međusobni utjecaj materinskog i stranog jezika, novi mediji u nastavi stranog jezika. Autor je knjige Njemački u politici, s njemačko-hrvatskim rječnikom političke terminologije i tumačenjem odabranih pojmova političkog sustava Njemačke i Austrije, brojnih radova iz područja politologije i filologije, nekoliko udžbenika za njemački jezik u osnovnoj školi te prijevoda djela dječje književnosti i književnosti za mlade s njemačkoga na hrvatski jezik Bio je istraživač u dva projekta odobrenih od MZO-a, te u projektu HZZ-a „Nastava i škola za net-generacije: Unutarnja reforma nastave u osnovnoj i srednjoj školi“. Više se puta usavršavao u SR Njemačkoj i Austriji, redovito sudjeluje na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu. Obnašao je dužnost predstojnika Katedre za obrazovanje učitelja njemačkog jezika – interkulturalne germanistike. Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Hrvatskog politološkog društva, Hrvatskog filozofskog društva.