Vignjević, Jelena

Vignjević, Jelena

Zamjenica predstojnice katdre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu / doc. dr. sc.

Jelena Vignjević maturirala je u Centru za kulturu Natka Nodila u Splitu, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom iz dječjega jezičnoga razvoja (Razvojna obilježja usvajanja i upotrebe sinonima hrvatskoga jezika kod djece školske dobi). Radila je kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u XV. gimnaziji i u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od 2008. godine do danas zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i predaje kolegije kojima se razvijaju jezične kompetencije studenata i njihovo poznavanje zakonitosti dječjega jezičnoga razvoja (Jezično izražavanje, Teorije dječjega jezičnoga razvoja, Hrvatski jezik akademske komunikacije, Dijalektologija hrvatskoga jezika). Gostovala je i predavala na Institutu za istraživanje ćirilometodske kulturne baštine pri Sveučilištu Konstantina Filozofa u Nitri (Slovačka) te u Visokoj pedagoškoj školi „Gradišće“ u Željeznom (Austrija). Na Učiteljskom je fakultetu sudjelovala u izradi studijskih programa, osmislila je četiri nova kolegija i bila dugogodišnja voditeljica izvanrednih studija. Ovladavanje govorom i pismom kod djece govornika hrvatskoga jezika, povijest opismenjavanja hrvatskim jezikom te školsko poučavanje hrvatskoga jezika i književnosti područja su njezinoga znanstvenoga zanimanja. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Objavila je 25 znanstvenih i 15 stručnih radova, od čega 5 na engleskom jeziku. Autorica je školskih udžbenika i metodičkih priručnika te priređivačica lektirnih djela. Održala je brojna javna izlaganja u svrhu popularizacije znanosti. Članica je Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva i Društva prijatelja glagoljice.

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content