Vignjević, Jelena

Jelena Vignjević maturirala je u Centru za kulturu Natka Nodila u Splitu, diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom iz dječjega jezičnoga razvoja (Razvojna obilježja usvajanja i upotrebe sinonima hrvatskoga jezika kod djece školske dobi). Radila je kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u XV. gimnaziji i u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od 2008. godine do danas zaposlena je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu i predaje kolegije kojima se razvijaju jezične kompetencije studenata i njihovo poznavanje zakonitosti dječjega jezičnoga razvoja (Jezično izražavanje, Teorije dječjega jezičnoga razvoja, Hrvatski jezik akademske komunikacije, Dijalektologija hrvatskoga jezika). Gostovala je i predavala na Institutu za istraživanje ćirilometodske kulturne baštine pri Sveučilištu Konstantina Filozofa u Nitri (Slovačka) te u Visokoj pedagoškoj školi „Gradišće“ u Željeznom (Austrija). Na Učiteljskom je fakultetu sudjelovala u izradi studijskih programa, osmislila je četiri nova kolegija i bila dugogodišnja voditeljica izvanrednih studija. Ovladavanje govorom i pismom kod djece govornika hrvatskoga jezika, povijest opismenjavanja hrvatskim jezikom te školsko poučavanje hrvatskoga jezika i književnosti područja su njezinoga znanstvenoga zanimanja. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Objavila je 25 znanstvenih i 15 stručnih radova, od čega 5 na engleskom jeziku. Autorica je školskih udžbenika i metodičkih priručnika te priređivačica lektirnih djela. Održala je brojna javna izlaganja u svrhu popularizacije znanosti. Članica je Matice hrvatske, Hrvatskoga filološkog društva i Društva prijatelja glagoljice.