Vijtiuk, Nada

Diplomirala je 1983. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odsjek, gdje je radila u svojstvu znanstvenog novaka, na Zavodu za animalnu fiziologiju. Od 1984. do 1989. godine radi u Imunološkom laboratoriju KBC. Godine 1990. stekla je akademski stupanj magistra znanosti iz područja biomedicinskih znanosti, a 1991. izabrana je u istraživačko zvanje asistent na Zavodu za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1994. stekla je akademski stupanj doktora znanosti iz područja prirodnih znanosti. Od 1998. godine radi na Učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Od 1983. do danas uključena je u vođenje i suradnju na znanstvenim istraživanjima na više domaćih i međunarodnih znanstvenih projekata. Nastavnica je na kolegijima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija te doktorskih studija Učiteljskog i Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Do sada je objavila više od 70 znanstvenih bibliografskih jedinica. Autorica je sveučilišnog udžbenika, metodičkog priručnika i udžbenika za primarno obrazovanje. Aktivno je sudjelovala na 30 međunarodnih skupova u inozemstvu i na 30 domaćih. Organizirala je tri simpozija “Prirodoslovlje, Geografija i Povijest u društvu znanja” u sklopu konferencija Učiteljskog fakulteta. Bila je voditeljica sekcije konferencije na tri međunarodna skupa održana u inozemstvu. Dobitnica je nagrade za najbolji znanstveni rad 2011. godine te dvije dekanove nagrade. Održala je samostalnu izložbu fotografija pod nazivom “Otisak svjetlosti” 2008. godine. Obnašala je dužnosti predsjednice povjerenstva za osiguravanje kvalitete, predstojnice Katedre na Učiteljskom fakultetu. Članica je HBD, HID, MH, SMBG HVD, ELSO, NYAS, SSI i AAAS. Dobitnica je dviju Dekanovih nagrada.

Konzultacije:

Srijeda 10,30-11,30,

Subota 10-11 (izvanredni, dogovor) e-mail: nada.vijtiuk@ufzg.hr