Vilenica, Marina

Završila je gimnaziju u Sisku i srednju glazbenu školu Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Na PMF-u je diplomirala (s temom Faunističke značajke i rasprostranjenost vretenaca (Insecta, Odonata) na području Turopolja; mentor: prof. dr. sc. Kučinić M.) i doktorirala (s temom Assessment of Croatian mayfly (Insecta: Ephemeroptera) diversity and ecology with special emphasis on karstic habitats; mentori: prof. dr. sc. Mihaljević Z. i dr. sc. Sartori M.). Dodatno se stručno i znanstveno usavršavala na: Universidad de Granada, Facultad de ciencias, Granada, Španjolska; Musée Cantonal de Zoologie, Lausanne, Švicarska; University of Tunghai, Taichung, Taiwan i na Carl von Ossietzky Universität, Institut für Biologie und Umweltwissenschaften, Oldenburg, Njemačka. Od 2010. do 2016. bila je asistentica na Odsjeku u Petrinji, a od 2016. je viša asistentica poslijedoktorandica. Sudjeluje u realizaciji stručno-pedagoške prakse i u nastavi kolegija Prirodoslovlje (1-4). Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti su joj: taksonomija i ekologija slatkovodnih kukaca redova vodencvjetova (Ephemeroptera), vretenaca (Odonata), muljara (Megaloptera) i obalčara (Plecoptera) Sudjelovala je u 10 znanstvenih i 9 stručnih projekata; objavila 21 rad na stranom jeziku; izložila 21 rad na međunarodnim skupovima.

Konzultacije:

Ponedjeljak 8:30 – 9.30 i po dogovoru (e-mail: marina.vilenica@ufzg.hr)