Zalar, Diana

Nakon završene OŠ Đermana Senjanovića (danas OŠ Marjan) i Glazbene škole Josipa Hatza završava u Splitu i Brodograđevni školski centar (smjer knjižničar – dokumentarist, 1984) i upisuje se na Filozofski fakultet u Zagrebu na jugoslavenske jezike i književnosti, a nakon diplome (1990) i poslijediplomski studij (magistarski rad: Jezični ludizam u hrvatskoj dječjoj poeziji, 1994). Doktorski rad na temu: Mitološka bića u hrvatskoj umjetničkoj dječjoj prozi brani 2002. godine. Nakon kraćeg nastavnog rada u OŠ Augusta Šenoe u Zagrebu zapošljava se 1990. u današnjoj instituciji najprije kao knjižničarka, potom kao asistentica u Petrinji, a od 1997. u Zagrebu. Od 2016. je redovita profesorica. Predaje kolegije: Svjetska dječja književnost, Hrvatska dječja književnost i Suvremene književne teorije u dječjoj književnosti. Područja znanstvenoga interesa su joj: suvremena slikovnica, poezija, bajka i fantastična priča. Važnije knjige: Poezija u zrcalu nastave, Stala vila da napoji konja – izbor suvremene hrvatske bajke, Izlet u muzej na mala vrata – prema teoriji slikovnice (dvojez.), Slikovnica i dijete I i II, Potjehovi hologrami – studije, eseji i kritike, If Trees Could Walk – Poems and Stories from Croatian Children’s Literature.   Autorica je i tri monografije na stranome jeziku, sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova, sudionica jedanaest međunarodnih konferencija, autorica udžbenika, antologičarka, članica Nacionalnog vijeća za hrvatsku dječju knjigu pri IBBY, suradnica u Hrvatskoj književnoj enciklopediji, članica uredništva časopisa Libri & Liberi od osnutka 2012. do danas, suurednica časopisa Književnost i dijete (2012. – 2016.). Voditeljica je znanstveno-istraživačkog projekta Dječja i usmena književnost u interferenciji i suradnica u više drugih projekata. U dva je mandata bila predstojnica Katedre, članica je etičkog povjerenstva Učiteljskog fakulteta, članica povjerenstva za stvaranje prvoga diplomskoga odgojiteljskoga studija RPOO. Godine 2017. dobila je Zahvalnicu za iznadprosječne rezultate studentskih anketa o kvaliteti nastavnoga rada.