Natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada

Natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada

Na temelju članka 63. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („NN“ 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07; 45/09; 63/11; 94/13; 139/13; 101/14; 60/15; 131/17), čl. 41. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, broj: 01-723/1-2005 i čl. 27. Statuta Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te čl. 2. Pravilnika o poticanju znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu dekan prof. dr. sc. Siniša Opić, donosi Odluku o raspisu natječaja za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada

I.

Odlučeno je da se raspisuje Natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu za 2020. godinu (u daljem tekstu Natječaj), sukladno odredbama Pravilnika o poticanju znanstvenog i umjetničkog rada na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Propozicije Natječaja su kako slijedi:

  1. Na natječaj se može javiti svaki zaposlenik ili zaposlenica Fakulteta u znanstveno-nastavnom, umjetničko-nastavnom, suradničkom ili nastavnom zvanju i radnom mjestu s punim radnim vremenom ili dijelom radnog vremena.
  2. Za prijavu je potrebno popuniti Obrazac 1. prijava na natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada koji je u prilogu i sastavni je dio ovog natječaja. Popunjeni obrazac treba uputiti e-mailom na urudzbeni.zg@ufzg.hr, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta na dan stupanja na snagu ove Odluke.
  3. Ako se u obrascu navodi prijava znanstveno-istraživačkog projekta, zahtjevu je potrebno priložiti dokaz pozitivne ocjene barem u prvom krugu vrednovanja projekta (npr. ispis iz sustava Hrvatske zaklade za znanost iz kojeg je vidljivo da je projekt prošao prvi krug vrednovanja).
  4. Imenuje se Natječajno povjerenstvo u sastavu:
   • prof. dr. art. Antonija Balić Šimrak, članica
   • prof. dr. sc. Vesna Bilić, članica
   • prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić, članica
   • prof. dr. sc. Majda Rijavec, članica
   • izv. prof. dr. sc. Smiljana Narančić Kovač, članica
   • doc. dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, članica
   • doc. dr. sc. Tin Perkov, predsjednik Povjerenstva

Povjerenstvo će objaviti rezultate natječaja najkasnije 15 (petnaest) dana od isteka roka prijave.

 1. Članica ili član Povjerenstva može se prijaviti na natječaj, pri čemu se izuzima od odlučivanja o bodovanju svoje prijave. Povjerenstvo može prilikom vrednovanja radova po potrebi konzultirati stručnjake izvan Povjerenstva.
 2. Povjerenstvo neće razmatrati radove koji nisu navedeni u prijavnom obrascu, niti će dodijeliti sredstva zaposlenicima Fakulteta koji se ne prijave na natječaj. Zajednički rad može prijaviti svaki koautor.
 3. Ukupan iznos sredstava predviđenih za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada u 2020. godini je 100.000,00 kn (stotisuća).

II.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 20. svibnja 2020. te od tog datuma počinju teći rokovi iz t. I. ad. 2. i ad. 4.

U prilogu i sastavni dio ove odluke je i Obrazac 1. prijava na natječaj za poticanje znanstvenog i umjetničkog rada na učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u 2020.