Privremena rang lista pristupnika za diplomski RPOO 2020.

Privremena rang lista pristupnika za diplomski RPOO 2020.

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavljuje privremenu rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa na izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Rani i predškolski odgoj i obrazovanje u akademskoj godini 2020./2021. s predsemestrom u akademskoj godini 2019./2020.

Privremena rang lista pristupnika na diplomski RPOO

Konačna rang lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa i informacije o upisima biti će objavljena u petak 19. 6. 2020. na mrežnoj stranici Fakulteta.