Konačna rang lista pristupnika za diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Konačna rang lista pristupnika za diplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Konačna rang lista s popisom kandidata koji su ostvarili pravo upisa na navedene studijske programe, biti će objavljena u PETAK 2. 10. 2020.

RASPORED I OBAVIJEST O UPISU U 1. GODINU REDOVITOG I IZVANREDNOG DIPLOMSKOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Obzirom na epidemiološku situaciju upisi na Učiteljski fakultet biti će organizirani prema unaprijed utvrđenom rasporedu.
Molimo kandidate da pristupe upisu točno prema rasporedu, te da pri dolasku i boravku u prostorijama fakulteta pridržavaju svih epidemiloških mjera.

 • Obvezno je nošenje medicinske maske koja pokriva usta i nos
 • Molimo da ponesete vlastite kemijske olovke i jedan crni flomaster
 • Držanje socijalne distance prilikom ulaska, boravka, te izlaska s Fakulteta

Molimo kandidate da prije dolaska na fakultet izmjere temperature, te ukoliko imaju povišenu da nas konaktiraju na mail: referada[at]ufzg.hr

KANDIDATI UPISU PRISTUPAJU OSOBNO ILI PO OPUNOMOĆENIKU (punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika).

Kandidati koji imaju temperaturu ili su im propisane mjere samoizolacije ne pristupaju fizički upisu, već se trebaju javiti na sljedeće mail adrese:
Za Zagreb: referada[at]ufzg.hr
Za Čakovec: referadack[at]ufzg.hr

Za upis se obvezno prilažu slijedeći dokumenti:

 1. Izvorni dokumenti koji se prilažu uz prijavu na razredbeni postupak (ukoliko ste kod prijave predali kopije, na ups ponesite orginale – diploma, dopunska isprava, rodni list, domovnica (može iz e-građanina))
 2. Fotokopija osobne iskaznice
 3. Potvrda o uplaćenim troškovima
 4. Potvrda o uplati troškova školarine u iznosu od 9.200,00kn (samo za izvanredne studente) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639 – moguće je uplatiti na dvoje rate, pri upisu 4.600,00 kn
 5. Potvrda o uplati troškova upisa u iznosu od 250,00kn (i za redovite i za izvanredne studente) uplaćenih na IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta: HR9124020061100639639
 6. Dvije fotografije (dimenzije 4×6)

Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.

ZAGREB

UPIS REDOVITIH STUDENATA JE U PETAK 2. 10. 2020.

 • OD 1. MJESTA RANG LISTE DO 38. MJESTA U 10 SATI
 • OD 39. MJESTA RANG LISTE DO ZADNJEG U 12 SATI

MOLIMO KANDIDATE KOJIMA JE UPIS U 10 SATI DA DOĐU ISPRED ZGRADE FAKULTETA (GLAVNI ULAZ) U 9:45, KANDIDATE KOJIMA JE UPIS U 12 SATI DA DOĐU U 11:45 (kolege će vas pričekati ispred zgrade i uvesti u dvoranu gdje ćemo izvršiti upis – kineziološka)

UPIS IZVANREDNIH STUDENATA JE U SUBOTU 3. 10. 2020.

 • OD 1. MJESTA RANG LISTE DO 60. U 09 SATI
 • OD 61. MJESTA RANG LISTE DO ZADNJEG U 11 SATI

MOLIMO KANDIDATE KOJIMA JE UPIS U 09 SATI DA DOĐU ISPRED ZGRADE FAKULTETA (GLAVNI ULAZ) U 08:45, KANDIDATE KOJIMA JE UPIS U 11 SATI DA DOĐU U 10:45 (kolege će vas pričekati ispred zgrade i uvesti u dvoranu gdje ćemo izvršiti upis)

ČAKOVEC

UPIS IZVANREDNIH STUDENATA JE U SUBOTU, 3. 10. 2020.

 • OD 1. MJESTA RANG LISTE DO 19. MJESTA U 09 SATI
 • OD 20. DO ZADNJEG MJESTA RANG LISTE U 11 SATI

1. korak upisa:
SOBA BR. 18., PRIZEMLJE ZGRADA I. – POPUNJAVANJE POTREBNE DOKUMENTACIJE I ISPUNJAVANJE OBRAZACA
2. korak upisa:
SUTEREN, SOBA BR. 7, ZGRADA I. – upis na studij uz predavanje i kontrolu potrebne dokumentacije i potvrda o uplaćenim sredstvima

Primjer uplatnice – PDF preuzimanje