Provedba razredbenog postupka – srpanj 2023.

Provedba razredbenog postupka – srpanj 2023.

Provjera predispozicija provodi se na Učiteljskom fakultetu – točno vrijeme i mjesto (adresa) za provjeru u Zagrebu bit će objavljeni naknadno!

Za Provjere predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

platitelj: Ime Prezime, OIB pristupnika-kandidata, adresa
primatelj: Učiteljski fakultet, 10000 Zagreb, Savska c. 77
IBAN broj računa: HR9124020061100639639
pod poziv na broj obavezno navesti:
OIB(pristupnika)-01 #ako je prijava za Zagreb
OIB(pristupnika)-02 #ako je prijava za Petrinju
OIB(pristupnika)-03 #ako je prijava za Čakovec
model: HR00
opis plaćanja: Troškovi provjere predispozicija
iznos: 35 € (slovima: tridesetpet eura)

Prilikom ispunjavanja uplatnice poziv na broj mora biti OIB kandidata koji pristupa provjeri sposobnosti i šifra lokacije kojoj se pristupa!

Primjerak uplatnice provjerite ovdje
Odluka o plaćanju provjere predispozicija (posebno neka pogledaju kandidati koji izlaze na jesenski upisni rok!!!)

BITNO! BITNO! BITNO!

  • Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i prijavio namjeru upisa na jedan ili više studijskih programa Učiteljskog fakulteta putem portala www.postani-student.hr
  • Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i plaća SAMO JEDNA Provjera!
  • Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja Provjeri:
    • za ljetni upisni rok bit će objavljen 30. lipnja 2023. godine (petak) u 12:00 sati na stranicama Fakulteta
    • za jesenski upisni rok bit će objavljen 1. rujna 2023. godine (petak) u 12:00 sati na stranicama Fakulteta
  • Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplate).

Molimo pristupnike – kandidate da imaju u vidu da se prijavom na određenu lokaciju – Odsjek (Zagreb, Petrinja ili Čakovec) opredjeljuju i za mjesto studiranja. Nakon upisa, zbog organiziranja i uspješnog izvođenja nastave, prelasci tijekom studiranja nisu mogući osim u posebnim slučajevima predviđenim Pravilnikom o studiranju Učiteljskog fakulteta.

VREMENIK PROVEDBE – LJETNI UPISNI ROK 2023./2024.
NAČIN PROVEDBE POJEDIN PROVJERE – LJETNI UPISNI ROK 2023./2024.