RUJANSKI ROK – slobodna mjesta i Vremenik razredbenog postupka i upisa studenata u 1. godinu studija – 2023./2024.

RUJANSKI ROK – slobodna mjesta i Vremenik razredbenog postupka i upisa studenata u 1. godinu studija – 2023./2024.

Nakon završenih upisa u srpanjskome upisnom roku, na Učiteljskom fakultetu Sveučilšta u Zagrebu ostalo je slobodnih mjesta na sljedećim studijskim programima:

 • Lokacijski odsjek u Čakovcu
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – 10 mjesta
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) (izvanredni) – 61 mjesto
  • Učiteljski studij – 16 mjesta
  • Učiteljski studij; smjer: Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih – 16 mjesta
 • Lokacijski odsjek u Petrinji
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – 45 mjesta
   Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (izvanredni) (izvanredni) – 63 mjesta
   Učiteljski studij – 28 mjesta
 • Središnjica u Zagrebu
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje – 3 mjesta
  • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (strani državljani) – 1 mjesto
  • Učiteljski studij (s njemačkim jezikom) – 13 mjesta
  • Učiteljski studij (strani državljani) – 1 mjesto
  • Učiteljski studij s engleskim jezikom (strani državljani) – 1 mjesto

Provjera predispozicija u jesenskom roku provodi se na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu – neovisno o prijavljenom lokacijskom odsjeku – točno vrijeme i mjesto (adresa) za provjeru bit će objavljeni naknadno!

Za Provjere predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.

platitelj: Ime Prezime, OIB pristupnika-kandidata, adresa
primatelj: Učiteljski fakultet, 10000 Zagreb, Savska c. 77
IBAN broj računa: HR9124020061100639639
pod poziv na broj obavezno navesti:
OIB(pristupnika) – NE NAVODITI OIB RODITELJA, ROĐAKA i OSTALIH UPLATITELJA!
model: HR00
opis plaćanja: Troškovi provjere predispozicija
iznos: 35 € (slovima: tridesetpet eura)

Prilikom ispunjavanja uplatnice poziv na broj MORA biti OIB kandidata koji pristupa provjeri sposobnosti !

Primjerak uplatnice provjerite ovdje
Odluka o plaćanju provjere predispozicija (POSEBNO neka pogledaju KANDIDATI koji izlaze na JESENSKI upisni ROK!!!)

BITNO! BITNO! BITNO!

 • Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i prijavio namjeru upisa na jedan ili više studijskih programa Učiteljskog fakulteta putem portala www.postani-student.hr
 • Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i plaća SAMO JEDNA Provjera!
 • Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja Provjeri:
  • za jesenski upisni rok bit će objavljen 1. rujna 2023. godine (petak) u 12:00 sati na stranicama Fakulteta
 • Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplate).

Molimo pristupnike – kandidate da imaju u vidu da se prijavom na određenu lokaciju – Odsjek (Zagreb, Petrinja ili Čakovec) opredjeljuju i za mjesto studiranja. Nakon upisa, zbog organiziranja i uspješnog izvođenja nastave, prelasci tijekom studiranja nisu mogući osim u posebnim slučajevima predviđenim Pravilnikom o studiranju Učiteljskog fakulteta.

NAČIN PROVEDBE POJEDINE PROVJERE – 2023./2024.

VREMENIK PROVJERE

Prijave za upis i razredbeni postupak
(unose ih pristupnici)
Kandidati studijske programe prijavljuju elektroničkim putem u Nacionalni informacijski sustav za prijave na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi www.postani-student.hr
*****
Prijave za upis i razredbeni postupak – kandidati iz kvote Hrvata izvan RH prijavljuju se isključivo dostavom prijavnog obrasca s propisanom dokumentacijom Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Savska c. 77, 10000 Zagreb
*****
Prijave za upis i razredbeni postupak – kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj prijavljuju se isključivo dostavom prijavnog obrasca s propisanom dokumentacijom Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, Savska c. 77, 10000 Zagreb
*****
Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama Fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr) te na stranicama NISpVU-a www.postani-student.hr
22. srpnja – 25. kolovoza 2023.

Prijave za provjeru posebnih sposobnosti za upis na Učiteljskom fakultetu

Dodatnu provjeru posebnih sposobnosti provodi Učiteljski fakultet. Prijava se vrši uplatom sredstava (35 €) na IBAN fakulteta. Jedna uplata vrijedi za sve tri lokacije (potrebno je naznačiti prvi izbor).

do 25. kolovoza 2023.

Provjera posebnih sposobnosti

Prema rasporedu Učiteljskog fakulteta na stranici www.ufzg.unizg.hr

4. rujna 2023. (ponedjeljak)
Unošenje rezultata provjere posebnih sposobnosti u NISpVU 8. rujna 2023. (petak)
Objava rezultata provjere posebnih sposobnosti na mrežnim stranicama Fakulteta za kandidate iz kvote Hrvata izvan RH i kandidate iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj do 8. rujna 2023. (petak)

Unošenje rezultata ostalih dodatnih postignuća učenika u NISpVU unosi Fakultet kojemu je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.

Dokumentaciju pristupnici moraju dostaviti do 25. kolovoza 2023. – poslati poštom na adresu uz naznaku:

Učiteljski fakultet
Savska cesta 77
10000 Zagreb
(dodatna postignuća – studentska služba)

do 8. rujna 2023. (petak)
Unošenje rezultata državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis unosi u NISpVU – Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje do 8. rujna 2023. (petak)
Rok za žalbe na rezultate provjere posebnih sposobnosti 10. rujna 2023. (nedjelja)
Žalbe zbog netočnosti unosa podataka o rezultatima dodatnih učeničkih postignuća u NISpVU podnose se u roku od 48 sati nakon objave rezultata. Žalbe se podnose Fakultetu isključivo elektronički. Fakultet će se o žalbama očitovati također isključivo elektronički. 10. rujna 2023. (nedjelja)

Konačni ispravci u NISpVU

Unosi ih Fakultet – nakon žalbi o rezultatima dodatnih učeničkih postignuća.

11. rujna 2023. u 12:00 sati
Objava konačnih rang-lista za upise u studijske programe na stranici postani-student.hr 18. rujna 2023. (ponedjeljak)

Upisi na Učiteljski fakultet

Fakultet će objaviti detaljne upute na web stranici www.ufzg.unizg.hr

20. rujna 2023. (srijeda)