PRIJEDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI

Prijediplomski sveučilišni studij –  Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji traje tri godine i čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova, te koji se ustrojava kao redoviti i izvanredni studij na tri lokacije: Središnjici u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu i Odsjeku u Petrinji

VIŠE  

DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI

Diplomski sveučilišni studij – Rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji traje dvije godine i čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova te koji se ustrojava kao redoviti izvanredni studij.

VIŠE  

DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI

Diplomski sveučilišni studij – Rani i predškolski odgoj i obrazovanje: smjer engleski jezik koji traje dvije godine i čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova te koji se ustrojava kao izvanredni studij.

VIŠE  

INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij –  Učiteljski studij koji traje pet godina i čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova te koji se ustrojava kao redoviti studij (uključuje program modula) i izvodi na tri lokacije: Središnjici u Zagrebu, Odsjeku u Čakovcu i Odsjeku u Petrinji.

VIŠE  

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij – Učiteljski studij; smjerovi engleski jezik, njemački jezik koji traje pet godina i čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova te koji se ustrojava kao redoviti studij i izvodi u Središnjici u Zagrebu i na Odsjeku u Čakovcu (smjer engleki jezik).

VIŠE  

Integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni studij – Učiteljski studij; smjer cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih koji traje pet godina i čijim se završetkom stječe 300 ECTS bodova te koji se ustrojava kao redoviti studij i izvodi na Odsjeku u Čakovcu

 

VIŠE  

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAMI

SPECIJALISTIČKI

Poslijediplomski specijalistički studij Cjeloživotno učenje s pedagoško – psihološkim modulima Poučavanje i cjeloživotno učenje i Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju, koji traje dvije godine i čijim se završetkom stječe 120 ECTS bodova, te koji se izvodi u Središnjici u Zagrebu.

VIŠE  

Poslijediplomski specijalistički studij Dramska pedagogija koji traje jednu godinu i čijim se završetkom stječe 60 ECTS bodova.

VIŠE  

Poslijediplomski specijalistički studij Mentalno zdravlje obitelji, djece i mladih u zajednici.

VIŠE  

DOKTORSKI

Poslijediplomski znanstveni sveučilšni studij Cjeloživotno obrazovanje i obrazovne znanosti

VIŠE  

Poslijediplomski znanstveni sveučilišni doktorski studij Jezični, književni i kulturni kontekst ranoga, predškolskoga i primarnoga obrazovanja.

VIŠE  

PROGRAM PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKOG OBRAZOVANJA

Diplomirani studenti nenastavničkih fakulteta i nenastavničkih smjerova (studija) pri nastavničkim fakultetima koji su se već zaposlili kao nastavnici ili se žele zaposliti kao nastavnici predmetne nastave u osnovnoj ili srednjoj školi, svladavaju program dopunskog pedagoško-psihološkog i didaktičko-metodičkog obrazovanja, čime stječu odgovarajuće nastavničke kompetencije, a time i nastavničku licencu. Navedene kompetencije trebaju steći i one osobe koje organiziraju obrazovni proces ili sudjeluju u njegovu izvođenju (npr. voditelji stalnog stručnog usavršavanja djelatnika u trgovačkim društvima, ustanovama, obrtima, pružanje mentorskih usluga i sl.).

VIŠE