Inoviranje programa učiteljskih i odgojiteljskih studija primjenom HKO-a

Imajući u vidu aktualne reformske procese u obrazovanju koji mijenjaju dosadašnju obrazovnu paradigmu, profesionalizacija obrazovanja odgojitelja, učitelja i ravnatelja osiguravanjem kvalitete obrazovnih programa od iznimne je važnosti za poboljšanje kvalitete obrazovnog sustava u cjelini. Stoga je svrha ovog projekta unaprjeđenje kvalitete inicijalnog i cjeloživotnog obrazovanja učitelja, odgojitelja i ravnatelja.