Blažeka, Đuro

Nakon završenog studija kroatistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na istom fakultetu završava 1998. i poslijediplomski studij lingvistike te stječe zvanje magistra znanosti (s temom Govor Preloga), a 2004. brani doktorsku disertaciju Govori Međimurja (obje teme uz mentorstvo dr. sc. Mije Lončarića). Znanstveni je savjetnik u trajnome zvanju. Od 1992. do 1999. radio je u osnovnim i srednjim školama u Zagrebu, a 1999. zapošljava se na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu. Nositelj je i izvoditelj kroatističkih jezikoslovnih kolegija. Znanstveni i stručni interesi i aktivnosti su mu u području hrvatske dijalektologije i leksikografije, kontaktne lingvistike, pseudoanalogonimije, suvremene semantičke adaptacije posuđenica te primjene dijalektologije u školi. Objavio je 6 knjiga i stotinjak znanstvenih radova, od kojih mnogi u najuglednijim svjetskim lingvističkim časopisima. Sudjelovao je na 43 međunarodna znanstvena skupa, a 6 je puta bio pozvani predavač. Vodio je projekt Rječnik pomurskih Hrvata (što ga je financirao Zemaljski fond za znanstveno istraživanje Mađarske i Sveučilište Eötvös Loránd  u Budimpešti). Rezultat toga projekta je Mura menti horvát tájszótár – Rječnik pomurskih Hrvata (suautori su akademik István Nyomárkay i Erika Rácz). Hrvatska matica iseljenika proglasila je knjigu najboljom znanstvenom monografijom u 2009. godini među knjižnom produkcijom knjiga iz hrvatskoga iseljeništva i europskih zemalja u kojima žive pripadnici hrvatskih manjina. Preveo je na kajkavski roman Le Petite Prince francuskog pisca Antoine de Sainte-Exupéryja (Mali kralevič). Njegov Rječnik preloške skupine međimurskog dijalekta (Zagreb, 2018) naopsežniji je rječnik jednoga hrvatskoga mjesnoga govora. Redigirao ga je akademik Wiesław Borys´ s Jegellonskog sveučilišta u Krakowu. Predavao je i stručno se usavršavao na uglednim inozemnim sveučilištima: Sveučilište Mcquarie u Sydneyu, Sveučilište Buenos Aires, Jegellonsko sveučilište u Krakowu, Sveučilište Eötvös Loránd Tudományegyetem u Budimpešti i Sveučilište u Pečuhu. Bio je dekan Visoke učiteljske škole u Čakovcu (2005. – 2007.), a nakon integracije u Učiteljski fakultet u Zagrebu pomoćnik dekana Učiteljskog fakulteta za Podružnicu u Čakovcu (2007. – 2009.). Obnašao je i dužnost člana Vijeća društveno-humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu, a u drugom je mandatu član Matičnog odbora za područje humanističkih znanosti – polje filologije. Dobitnik je Srebrne plakete Matice hrvatske za znanstvenu knjigu Međimurski dijalekt (Hrvatski kajkavski govori Međimurja), a za Rječnik Murskog Središća proglašen je 2014. počasnim građaninom Murskog Središća.

Konzultacije:

Četvrtak 11:00 – 12.00,

Petak 8:00 – 9:00

ODSJEK U ČAKOVCU

Dr. Ante Starčevića 55
40000 Čakovec
Tel. +385(0)40/370-000
e-pošta: dekanat

ODSJEK U PETRINJI

Trg Matice hrvatske 12
44250 Petrinja
TEL. +385(0)99/2100-404
e-pošta: dekanat

SREDIŠNJICA U ZAGREBU

Savska cesta 77
10000 Zagreb
Tel. +385(0)1/6327-300
e-pošta: dekanat

BROJEVI RAČUNA

ŽIRO RAČUN
2402006-1100639639

IBAN broj računa Učiteljskog fakulteta:
HR9124020061100639639

SWIFT:
ESBCHR22

OIB:
72226488129

ISO 9001 BUREAU VERITAS CERTIFICATION
TOP
Skip to content