Filipan-Žignić, Blaženka

Filipan-Žignić, Blaženka

prodekanica za poslovanje, studij i studente izvan sjedišta fakulteta / prof. dr. sc.

Doktorirala na lingvistici na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Dvanaest godina radila je u školama stranih jezika te osnovnoj i srednjoj školi kao profesorica njemačkog jezika. Od 1999. isprva kao vanjska djelatnica, a potom od 2002. kao stalna djelatnica, radi na VUŠ-u u Čakovcu, današnjem čakovečkom Odsjeku Učiteljskoga fakulteta. Predavala je različite kolegije iz područja fonetike, gramatike, metodike i jezika struke, a trenutno predaje Varijetete njemačkoga jezika, Gramatiku suvremenoga njemačkog jezika te Njemački jezik učiteljske struke. Autorica je četiriju znanstvenih monografija o jeziku novih medija, varijetetima te jezičnoj promjeni kao i šezdesetak znanstvenih radova iz područja jezikoslovlja i primijenjene lingvistike. Izlagala je na pedesetak domaćih i renomiranih inozemnih konferencija. Područja njezina interesa jesu prije svega jezik novih medija, varijeteti, jezik struke, višejezičnost i interkulturalnost. Kao dobitnica stipendija usavršavala se u Heidelbergu, Salzburgu, Moskvi i Bonnu. Mentorica je diplomskih i doktorskih radova. Sudjeluje kao istraživač u domaćim i stranim znanstvenim projektima, a uspostavljala je suradnju vlastite ustanove s inozemnima (Heidelberg, Baja, Szekszard) s kojima je provodila i zajedničke online projekte na više kolegija te bila gost predavač. Bila je voditeljicom osam projekata financijske potpore Sveučilišta od 2014. do 2021. iz područja jezične promjene uzrokovane uporabom novih medija (interneta i mobilnoga telefona). Sudjelovala je i u nekoliko radijskih i televizijskih emisija, a članica je i više organizacija te udruga (Mh, HFD-a, HDPL -a, KDV-a i dr). U posljednjih pet godina objavila je istaknute knjige kao i brojne izvorne znanstvene radove pretežito u inozemnim časopisima te u vrsnih izdavača poput Petera Langa i dr., većinom na engleskom i njemačkom jeziku. Godine 2018. dobila je i posebno priznanje dekana Fakulteta.
Obnaša(la) i više čelnih funkcija poput one prodekanice za nastavu kao i pomoćnice voditelja Odsjeka u Čakovcu te pročelnice Odsjeka u Čakovcu, a od 2018. godine prodekanica je za poslovanje, studij i studente na Odsjeku Učiteljskoga fakulteta u Čakovcu.