Cvikić, Lidija

Cvikić, Lidija

Predstojnica katedre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu / prof. dr. sc.

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je hrvatski jezik i književnost, a na istome je fakultetu i doktorirala iz područja humanističkih znanosti, polje filologija. Završetkom združenoga međunarodnoga sveučilišnog diplomskog studija (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Münsteru) stekla je zvanje magistre europskog obrazovanja. Od 2001. do 2011. godine bila je znanstvena novakinja na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu na projektima o hrvatskome kao inome jeziku. Na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu radi od 2011. kao docentica, od 2006. kao izvanredna, a od 2022. kao redovita profesorica. Na matičnome fakultetu predaje različite jezikoslovne kolegije na sva tri lokacijska i oba programska odsjeka. Uz to, izvodila je nastavu na više odsjeka Filozofskoga fakulteta, bila je  gostujuća predavačica hrvatskoga jezika na Sveučilištu Indiana, Bloomington, SAD (2015.- 2015.) i međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilišta u Klagenfurtu, Austrija (od 2017.). Predaje na dva doktorska studija Sveučilišta u Zagrebu. Znanstveno i stručno bavi se temama primijenjene i obrazovne lingvistike, a posebno ovladavanjem hrvatskim kao inim jezikom, višejezičnošu te ulogom jezika u obrazovnom procesu, poglavito udžbeničkim diskursom. Do sada je objavila 70-ak znanstvenih i stručnih radova, a (su)autorica je ili (su)urednica ukupno sedam knjiga, tri priručnika i jednoga online tečaja hrvatskoga jezika. Surađivala je u izradi standardiziranih testova i više nacionalnih programa za učenje hrvatskoga kao inoga jezika. Održala je 80-ak izlaganja na domaćim i međunarodnim skupovima, od toga desetak pozvanih. Usavršavala se u zemlji i inozemstvu (Slovenija, Poljska, V. Britanija, SAD, Australija, Mađarska). Kao istraživačica sudjelovala je u pet nacionalnih znanstveno-istraživačkih projekata, od čega dva projekta HRZZ-a, bila je suradnicom šest međunarodnih projekata, triju projekata za unaprjeđenje obrazovanja učitelja i odgojitelja te je vodila pet projekata znanstvenih potpora Sveučilišta u Zagrebu. Trenutačno je suradnica u COST projektu CLILNetLE (CA 21114) te Erasmus + projektu ConnecTEd. Članica je uredništva četiriju časopisa te izvršna urednica časopisa Strani jezici. Veoma je aktivna u stručnome radu, poglavito u području hrvatskoga kao inoga jezika te je kao predavačica ili članica različitih povjerenstava i radnih skupina surađivala s državnim ustanovama iz područja odgoja i obrazovanja (MZO, AZOO, NCVOO), kao i onima koje se skrbe za Hrvate izvan RH (Središnji državni ured, Hrvatska matica iseljenika). Na Učiteljskom fakultetu obnašala je dužnost prodekanice za znanost, umjetnost i međunarodnu suradnju (2015. – 2018.), a od 2019. predstojnica je Katedre za hrvatski jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu. Od 2017. godine na temelju imenovanja Vlade RH članica je Vijeća za učenje i poučavanje hrvatskoga kao drugoga, stranoga i nasljednoga jezika, a od 2022. članica je Odbora za lektorate Ministarstva znanosti i obrazovanja. Dobitnica je Dekanove nagrade za 2022. godinu.

Konzultacije:

Utorak: 9.00-10.00h

Srijeda: 9.00-10.00h

Skip to content