Franc, Vendi

Završila je gimnaziju Vladimira Majdera u Sisku, a onda kroatistiku i lingvistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Odsjek za lingvistiku je i doktorirala s temom: Razlike u fonološkoj svjesnosti i ranome poznavanju slova kod djece predškolske dobi u Montessori i redovitim vrtićima i njihov utjecaj na početno čitanje. Od 2009. zaposlena na Katedri za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu. Izvoditeljica je seminara iz kolegija Hrvatski jezik, Hrvatski pravopis, Hrvatska gramatika, Jezično izražavanje, Govorništvo. Znanstveni interesi doc. dr. sc. Vendi Franc uglavnom pripadaju području psiholingvistike, primijenjene lingvistike s osobitim osvrtom na istraživanje procesa usvajanja jezika, predčitačkih i pretpisačkih vještina, kao i na početno čitanje i pisanje.

Konzultacije:

Srijeda 13.00-14.00,

Četvrtak 16.30-17.30